Матеріальне стимулювання

Матеріальне стимулювання – сукупність економічних форм і методів спонукання людей до ефективної праці, що грунтується на матеріальній зацікавленості працівника у підвищенні заробітної плати, премій, придбанні пільгових акцій та ін. Йдеться про дотримання економічного зв’язку між виконанням умов реалізації економічних інтересів і розподілом доходів і ресурсів, які надаються окремим особам або колективним підприємствам та їх підрозділам. У межах М. с. розрізняють госпрозрахункові, особисті та фінансові стимули.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Матеріальне стимулювання - Економічний словник