Мейоз – ВІДТВОРЕННЯ КЛІТИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ВІДТВОРЕННЯ КЛІТИНИ

Мейоз

Мейоз (від грец. mеіоsіs – зменшення) – спосіб поділу еукаріотичних клітин, унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі й утворюються гамети (статеві клітини). Процес мейозу складається з двох послідовних клітинних поділів – мейозу І та мейозу II. Подвоєння ДНК відбувається тільки в інтерфазі перед мейозом І.

Мейоз І складається з профази І, метафази І, анафази І та телофази І. У профазі І відбуваються спіралізація хромосом, кросинговер

гомологічних хромосом, під час якого ці хромосоми тісно з’єднуються одна з іншою у поздовжньому напрямку й скручуються, відбувається обмін ділянками, тобто спадковою інформацією. Після кон’югації гомологічні хромосоми відокремлюються одна від одної. Зникають оболонка ядра, ядерце, починає утворюватись веретено поділу.

Метафаза І починається, коли утворилося веретено поділу. Характерною ознакою метафази І є наявність в екваторіальній площині клітини гомологічних хромосом, які лежать парами. До хромосом прикріплюються нитки веретена поділу.

Під час анафази І гомологічні хромосоми, кожна з

яких складається з двох хроматид, від’єднуються одна від одної, відходять до протилежних полюсів клітини. Гомологічні хромосоми кожної пари випадково перерозподіляються між майбутніми клітинами. У кожного полюса клітини виявляється вдвічі менше хромосом, ніж було в клітині на початку поділу.

У телофазі І утворюються дві дочірні клітини з гаплоїдним (одинарним) набором хромосом.

Інтерфаза між двома поділами мейозу коротка, оскільки синтезу ДНК не відбувається. Другий поділ мейозу відбувається подібно до мітозу і складається з профази II, метафази II, анафази II та телофази II. Відмінність від мітозу полягає в тому, що в профазі II кількість хромосом у клітині вдвічі менша, ніж у профазі мітозу. Таким чином, у телофазі II утворюються чотири клітини з гаплоїдним набором хромосом (гамети). Лише після другого поділу мейозу настає справжня інтерфаза.

Біологічне значення мейозу полягає в запобіганні збільшенню кількості хромосом удвічі при злитті ядер яйцеклітини та сперматозоїда. Завдяки мейозу дозрілі гамети отримують гаплоїдний набір хромосом; при заплідненні відновлюється диплоїдний набір хромосом, притаманний даному виду. Таким чином підтримується стала кількість хромосом в усіх поколіннях будь-якого виду рослин і тварин.

Мітоз і мейоз

Характеристика інтерфази та фаз поділу

Мітоз

Мейоз

Перший поділ

Другий поділ

Інтерфаза:

Синтез білків, ДНК, РНК; реплікація ДНК ядра; формування хромосом, що складаються з двох ідентичних хроматид

Відбувається

Відбувається

Відсутня

Профаза:

Руйнування ядерної оболонки, спіралізація хромосом.

Хромосомний набір у клітині

Тривалість

Диплоїдний

Нетривала

Диплоїдний.

Дуже тривала.

Відбувається попарне зближення гомологічних хромосом (кон’югація) та кросинговер

Гаплоїдний

Нетривала

Метафаза:

Розміщуються по екватору клітини

До центромер приєднуються нитки веретена поділу

Хромосоми

Кон’юговані гомологічні хромосоми

Хромосоми

Анафаза:

Розходження до полюсів клітини…

Диплоїдних наборів хроматид (дочірні хромосоми)

Гаплоїдних наборів гомологічних хромосом

Гаплоїдних наборів хроматид

Телофаза:

Деспіралізація хромосом, утворення ядерець, ядерної оболонки, поділ цитоплазми.

Кількість утворених клітин

Хромосомний набір

2

Диплоїдний (2n)

2

Гаплоїдний (n)

4

Гаплоїдний (n)

Відтворення клітини

Мейоз   ВІДТВОРЕННЯ КЛІТИНИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мейоз – ВІДТВОРЕННЯ КЛІТИНИ - Довідник з біології