Менеджмент міжнародний

Менеджмент міжнародний – комплекс регулятивних рішень і дій, які базуються на застосуванні наукових принципів менеджменту в управлінні ТНК. Внаслідок специфічної діяльності в ТНК існують особливості, діють нові підходи до всіх складових функцій менеджменту: планування, організації, координації, мотивації, контролю та реалізації власності. Зокрема, у процесі планування доводиться приділяти увагу діяльності численних закордонних філіалів, зарубіжних науково-дослідних центрів, впливу зовнішніх чинників (законодавства зарубіжних країн,

економічної політики тощо), проектуванню глобальних організаційних структур управління, добору кадрів, стилю керівництва. Особливості залежать передусім від їх організації, яка здебільшого формується у процесі взаємодії головної компанії (складається з холдингової та оперативної компанії), підконтрольних їй філіалів і конкретних підприємств. Холдингова компанія є власником контрольного пакету акцій дочірніх товариств ТНК, оперативна – здійснює стратегічне управління, фінансове планування, наукові дослідження і розробки. До підконтрольних філіалів належать філіали і відділення, позбавлені самостійності (передусім фінансової), дочірні компанії, які мають певну виробничо-фінансову та юридичну самостійність, але належать до капіталу холдингу ТНК. Конкретні підприємства здійснюють основні функції підприємств – виробничу, інноваційну, збутову та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Менеджмент міжнародний - Економічний словник