Мета та завдання Концепції

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 2 ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

2.2. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Мета та завдання Концепції

Концепція має за мету забезпечувати:

– реформування транспортного сектору економіки і стабілізацію його розвитку і конкурентоспроможності в сучасних умовах.

Для досягнення зазначеної мети необхідно провести широкомасштабну структурну реформу на основі вирішення таких основних завдань:

– демонополізація окремих видів транспорту та видів їх діяльності;

розвиток ринкової конкуренції на основі різних форм власності;

– забезпечення державного регулювання та контролю за встановленням економічно обгрунтованих тарифів, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку транспортних послуг;

– створення економічного механізму для ефективної діяльності підприємств транспорту та підвищення якості транспортних послуг;

– забезпечення цілісності розвитку економічного простору країни, недопущення транспортного роз’єднання її окремих регіонів і погіршення транспортного сполучення з іншими країнами;

– створення умов для модернізації

та розвитку транспортного сектора переважно на основі самофінансування.

Розвиток транспорту має здійснюватися відповідно до напрямів та прогнозів соціально-економічного розвитку України з врахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіонів, забезпечувати економічну ефективність капітальних вкладень і передбачати істотне підвищення технічного рівня всіх видів транспорту, їх технічне оновлення та модернізацію.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мета та завдання Концепції - Загальний курс транспорту