Мета, задачі та предмет діяльності Компанії – УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Мета, задачі та предмет діяльності Компанії

Метою діяльності Компанії є забезпечення економічних інтересів і задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємств дорожнього господарства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів

на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.

Для цього Компанія:

– здійснює будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання відповідних державних програм;

– розробляє єдину технічну та економічну стратегію розвитку Компанії і її дочірніх підприємств;

– проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки,

технологій і матеріалів;

– концентрує фінансові, матеріально-технічні та трудові ресурси з метою ефективного виконання програм розвитку дорожнього господарства України та інфраструктури автомобільних доріг.

Предметом діяльності Компанії є:

– виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг;

– забезпечення сталої роботи дорожнього комплексу в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків;

– розвиток промисловості та виробництва будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій, інших виробів, необхідних для будівництва та ремонту автомобільних доріг і споруд на них;

– розробка родовищ будівельних матеріалів, переробка гірничої маси, виробництво будівельних матеріалів;

– підготовка та виконання розкривних робіт, буріння;

– виробництво товарів народного споживання;

– закупівля, постачання та збут продукції, матеріалів і енергоносіїв;

– автомобільні перевезення вантажів і пасажирів як на території України, так і за її межами;

– створення і розвиток мережі закладів дорожнього сервісу;

– організація технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки та автотранспортних засобів;

– виготовлення дорожніх знаків, інформаційних та рекламних щитів, знаків з техніки безпеки, малих архітектурних форм;

– організація функціонування системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;

– виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції;

– проведення бартерних, клірингових та лізингових операцій;

– лізинг, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;

– закупівля і передача у фінансовий лізинг дорожньої техніки, обладнання, механізмів для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг та іншої техніки;

– надання правових, аудиторських та консультаційних послуг;

– надання послуг у галузі маркетингу, а також посередницьких, складських та транспортно-експедиційних послуг;

– впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподілювальних баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;

– інженерно-геологічні, топогеодезичні та інженерно-гідрометеорологічні вишукування;

– складання річних фінансових планів;

– проведення фінансово-економічного аналізу діяльності Компанії;

– складання проектно-кошторисної документації;

– розробка відомчих нормативних документів;

– виконання наукових і науково-дослідних, проектно-вишукувальних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно – та економікоконсультаційних послуг;

– проведення тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, з’їздів, у тому числі міжнародних;

– контроль за діяльністю дочірніх підприємств, що входять до складу Компанії;

– формування ефективних технологічних, організаційних і кооперованих зв’язків дочірніх підприємств Компанії;

– реалізація єдиної інвестиційної стратегії для здійснення проектів будівництва нових об’єктів;

– реорганізація та технічне переоснащення дочірніх підприємств Компанії;

– забезпечення дочірніх підприємств Компанії нормативними та інформаційними матеріалами;

– розроблення і реалізація спільних з українськими та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;

– координація зовнішньоекономічної діяльності дочірніх підприємств;

– розвиток нових форм взаємовигідних зовнішньоекономічних зв’язків, торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва;

– здійснення операцій з цінними паперами;

– здійснення (організація) покриття і страхування ризику учасників будівництва і ремонту автомобільних доріг загального користування;

– будівництво об’єктів соціально-побутової сфери, надання житлово-комунальних послуг;

– організація і забезпечення функціонування лікувальних та оздоровчих закладів, надання туристичних послуг, проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів;

– здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на природне середовище, здоров’я і майно людей;

– організація видання газет, журналів, бюлетенів та інших засобів масової інформації, поліграфічна діяльність;

– проведення ринкової оцінки об’єктів нерухомості, обладнання та транспортних засобів;

– охоронні послуги перевізникам вантажів на автомобільних дорогах;

– виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених на неї завдань, які не суперечать чинному законодавству.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мета, задачі та предмет діяльності Компанії – УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ - Загальний курс транспорту