МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЦІ. ЗАСТОСУВАННЯ АЛЮМІНІЮ, ЗАЛІЗА ТА ЇХ СПЛАВІВ. РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛІВ

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 14. МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЦІ. ЗАСТОСУВАННЯ АЛЮМІНІЮ, ЗАЛІЗА ТА ЇХ СПЛАВІВ.

РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛІВ

Цілі: ознайомитися з поняттям про сплави, розглянути роль металів і сплавів у сучасній техніці; закріпити знання про застосування алюмінію, заліза та їх сплавів, про розвиток металургійних виробництв в Україні та охорону навколишнього середовища під час виробництва й використання

металів; формувати вміння працювати з додатковою літературою, виготовляти наочність.

Обладнання: саморобні схеми, сплави заліза й алюмінію (чавун, сталь, дюралюміній), роздавальний матеріал, портрет М. С. Курнакова.

Тип уроку: закріплення (розвивальне диференційоване навчання), навчальний семінар.

Форми роботи: фронтальна бесіда, розповідь учителя, складання схеми, групова робота, робота з довідковою літературою, захист проектів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

ІІІ. Семінар

Учні сідають групами. Кожна група заздалегідь отримала завдання для семінару.

Теми

для груп.

– Метали та сплави в сучасній техніці.

– Застосування заліза та його сплавів.

– Застосування алюмінію та його сплавів.

– Розвиток металургійних виробництв в Україні.

– Охорона навколишнього середовища під час виробництва й застосування металів.

1. Навчальна частина

Перевірка виконання домашнього завдання про залізо та його сполуки

Фронтальна бесіда

– У якому періоді, групі та підгрупі розташований атом Феруму?

– Які ступені окиснення має Ферум?

– Які фізичні властивості має Ферум?

– З якими речовинами реагує Ферум?

– Які сполуки Феруму вам відомі?

Поняття про сплави. Розповідь учителя. Складання схеми Учитель розпочинає розповідь про сплави з нагадування учням про корозію та підводить їх до висновку про необхідність захисту металів від корозії, про поліпшення їх якостей, необхідних у подальшому застосуванні. Проектуємо на екран схему, яка допоможе учням зрозуміти, що таке сплави та їх склад.

МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЦІ. ЗАСТОСУВАННЯ АЛЮМІНІЮ, ЗАЛІЗА ТА ЇХ СПЛАВІВ. РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛІВ

Способи добування сплавів

МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЦІ. ЗАСТОСУВАННЯ АЛЮМІНІЮ, ЗАЛІЗА ТА ЇХ СПЛАВІВ. РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛІВ

2. Корегувальна частина. Прес-конференція

Кожна група готувала вдома проект на заздалегідь задану тему. Вчитель надає можливість учням викласти підготовлений матеріал. Учні демонструють сплави заліза й алюмінію, застосовують власноруч виготовлені схеми й таблиці, проектують схеми на екран. Учні можуть розподілити матеріал, що викладається, так, щоб усі взяли участь в обговоренні теми. Якщо в учнів інших груп є питання, вони їх можуть ставити, таким чином створюється атмосфера прес-конференції.

IV. Підбиття підсумків уроку

Учитель підбиває підсумки уроку, доповнює та корегує доповіді учнів. Учні заповнюють картку самооцінки, виставляють собі оцінку за урок.

V. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ В СУЧАСНІЙ ТЕХНІЦІ. ЗАСТОСУВАННЯ АЛЮМІНІЮ, ЗАЛІЗА ТА ЇХ СПЛАВІВ. РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ В УКРАЇНІ. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛІВ - Плани-конспекти уроків по хімії