Методи управління

Методи управління – способи та засоби досягнення поставлених управлінських цілей, що визначають якісну сторону управління. Державне управління як особливий вид державної діяльності використовує різні методи, серед яких розрізняють методи організації і методи діяльності органів управління. Методи діяльності поділяються на загальні, що використовуються при виконанні всіх або основних функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінського процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на окремих стадіях

процесу управління. Загальні методи – це передусім переконання і примус. Примус припустимий лише на підставі закону, в межах і в порядку, передбачених ним. Переконання грунтується на авторитеті закону і застосовується без детального та спеціального правового регулювання. До загальних методів управлінської діяльності належать також методи регулювання, загального керівництва та безпосереднього управління.. Загальні методи управлінської діяльності за механізмом впливу на керовані об’єкти поділяють на методи прямого і непрямого впливу (адміністративні та економічні), за силою впливу – на методи видання
правових актів і безпосередньо організаційні. Всі загальні методи застосовуються не ізольовано, а в поєднанні (примус здійснюється у правових формах, переконання досягається як виданням правових актів, так і організаційними методами). До спеціальних методів діяльності органів управління слід віднести методи виконання окремих функцій управління. Щодо стадій процесу управління розрізняють методи вироблення і прийняття управлінських рішень. Існують також інші класифікації М. у.: зовнішньоекономічного впливу (організаційні та адміністративні) та економічного впливу, морально-політичні (переконання, виховання, моральне заохочення), економічні (матеріальне заохочення конкретних осіб і колективів, стимулювання виробничої та іншої діяльності), організаційні (прогнозування, організація, координація, контроль), адміністративно-директивні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Методи управління - Довідник з правознавства