МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 2 КЛАСІ

Пропонуємо стислі методичні розробки навчальних тем, які сприятимуть більш глибокому опрацюванню матеріалів підручника “Музичне мистецтво, 2 клас”, підвищенню результативності та якості музичної освіти школярів.

Зауважимо, що навчальний зміст першої чверті передбачає здебільшого повторення й поглиблення знань, здобутих у 1 класі щодо сутності й різновидів музичного мистецтва, творців та виконавців музики, правил “спілкування” з музичним твором тощо. Протягом наступних чвертей послідовно розкриваються нові для школярів

аспекти музичного мистецтва: зміст музичних творів, мова та розвиток музики.

Опрацьовуючи методичні матеріали, вчителю слід враховувати, що подану до кожної теми постановку навчальної мети доцільно доповнювати розвивальною та виховною, адже система уроків музичного мистецтва має потужний вплив на моральне, духовне, естетичне, національно-патріотичне виховання особистості й повинна створювати умови для різнобічного музичного та творчого розвитку дитини.

Рекомендації щодо проведення уроків розкривають основні етапи навчально-виховного процесу кожної теми й допоможуть раціонально скомпонувати матеріал

кожного уроку: музичні твори для слухання та виконання, навчальні тексти, правила, різнорідні практичні завдання тощо.

Під час поурочного планування вчителю слід пам’ятати, що запропоновані рекомендації є орієнтовними й не обмежують творчої ініціативи вчителя. Дидактична насиченість підручника (інформаційні матеріали, навчальні завдання, практичні вправи, пісні і твори для слухання) дає вчителю змогу вибіркового їх використання відповідно до потреб конкретної дитячої аудиторії.

Крім того, вчитель може самостійно добирати музичні твори для входу та виходу з класу, розспівки та музично-дидактичні ігри, планувати рухливі й танцювальні хвилинки тощо. При цьому слід пам’ятати, що тематична побудова підручника передбачає підпорядкованість усіх складових елементів уроку певній навчальній темі, поступовість ускладнення навчальних завдань та “нарощування” вмінь і навичок музично-естетичної діяльності.

Сподіваємося, що подані рекомендації сприятимуть підвищенню результативності та якості музичної освіти другокласників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 2 КЛАСІ - Плани-конспекти уроків по музиці