Механічна енергія. Робота і енергія

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ

Урок № 17

Тема. Механічна енергія. Робота і енергія

Мета: розкрити учням сутність поняття енергії як фізичної величини, яка описує стан тіла і зміна якої визначає роботу.

Тип уроку: комбінований.

План уроку

Контроль знань

15 хв.

1. Що таке переміщення?

2. Що таке сила?

3. Чи правильне твердження: переміщення тіла визначається тільки силою, що діє на це тіло?

Вивчення нового матеріалу

20 хв.

1. Зв’язок

між роботою та енергією.

2. Механічна енергія

Закріплення вивченого матеріалу

10 хв.

1. Контрольні питання

Вивчення нового матеріалу

1. Зв’язок між роботою та енергією

Робота пов’язана з переміщенням, тому вона може виконуватися тільки за умови, що тіла рухаються. Якщо робота виконується під час руху тіл, які взаємодіють, то змінюється їхнє взаємне розташування. Крім того, під час виконання роботи може змінюватися швидкість тіл.

Таким чином, тіло виконує роботу тільки в разі зміни свого механічного стану: змінюється або взаємне розташування тіл,

або їхні швидкості, або те й інше.

Наприклад, коли гиря в годиннику опускається, змінюється її розташування відносно Землі. У разі деформації пружини змінюється взаємне розташування взаємодіючих частинок, з яких складається речовина пружини.

Здатність тіла виконувати роботу внаслідок зміни свого стану характеризують фізичною величиною, що називається енергією.

2. Механічна енергія

Механічна енергія тіла визначається механічним станом тіла, тобто взаємним розташуванням тіл та їхніми швидкостями. Якщо тіло або система тіл виконує додатну роботу внаслідок зміни механічного стану, механічна енергія тіла або системи тіл зменшується.

Мірою зміни енергії є робота, тому енергія вимірюється в тих самих одиницях, що й робота. Таким чином, одиницею виміру енергії в СІ є джоуль. Наприклад, якщо система виконує додатну роботу в 1 Дж, енергія системи зменшується на 1 Дж.

Таким чином, робота, на відміну від енергії, характеризує не стан тіла в певній системі відліку, а процес переходу тіла з одного стану в інший.

Запитання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Коли тіло здатне виконати роботу?

2. Яка деталь у настільному і в наручному механічному годиннику має здатність виконати роботу?

3. Чи змінюється механічний стан тіла під час виконання роботи?

4. Як змінюється енергія пружини (збільшується чи зменшується), коли пружина повертається до недеформованого стану? Чи залежить відповідь від того, розтягнута це була пружина чи стиснута?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Механічна енергія. Робота і енергія - Плани-конспекти уроків по фізиці