Механізм ціноутворення

Механізм ціноутворення – послідовність різних етапів формування цін та їх встановлення, а також комплекс методів, які при цьому застосовуються насамперед у межах великих монополістичних (у т. ч. олігополістичних) компаній розвинених країн світу. Ціноутворення розпочинається з методики розрахунку ціни пропозиції, яка передбачає такі основні елементи: визначення завдання ціноутворення; оцінку витрат виробництва підприємства (собівартість продукції); вивчення попиту; аналіз цін і товарів конкурентів; вибір методу ціноутворення і встановлення

остаточної ціни. Завдання ціноутворення визначається в процесі вибору варіантів поведінки підприємства, фірми або компанії на ринку цінової політики: а) забезпечення виживання цих структур; б) максимізація прибутку і розширене відтворення індивідуального капіталу; в) входження в групу лідерів підприємств за обсягами ринків збуту, привласненого прибутку, якістю виготовлених товарів і надання послуг. Оцінка витрат виробництва передбачає оцінку витрат за елементами витрат і за статтями калькуляції, а також постійних і змінних витрат. Важливий інструмент такої оцінки – вартісно-функціональний аналіз: комплексне
вивчення номенклатури комплектуючих деталей, пошук альтернативних можливостей, їх конструктивної переробки та часткової стандартизації з метою здешевлення виробництва. Зокрема, виявляють окремі деталі й вузли, термін експлуатації яких перевищує термін служби кінцевого виробу, що є основою пошуку їх (деталей і вузлів) виготовлення з меншими витратами. Альтернативний варіант – поліпшення якості та надійності виробів, що подовжує термін використання товару загалом. Визначення попиту передбачає з’ясування ступеня впливу зниження чи підвищення ціни на величину і динаміку попиту конкретного товару, а отже, врахування еластичності попиту щодо різних груп споживачів, певного ринку збуту. Аналіз цін і товарів конкурентів – закупівля певної кількості товарів у конкурентів і перевірка їх якості, порівняння попиту на них, вивчення думки покупців про конкурентні товари, зіставляння прейскурантних цін та ін. Якщо товар компанії збігається за властивостями з товаром конкурента, то за однакової якості фірма змушена встановити ціни, наближені до цін конкурента. Існує низка найважливіших методів ціноутворення (див. Методи Ціноутворення).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Механізм ціноутворення - Економічний словник