Механізм справляння податків в Україні

Механізм справляння податків в Україні – комплекс законодавчого забезпечення, заходів і послідовність їх використання органами державної податкової служби щодо справляння та внесення належної суми податку, збору (обов’язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду. Справляння податків передбачає передусім дії уповноважених державних органів, що не виключає активності платника. У цьому процесі М. с. п. в У. передбачає самостійне обчислення і сплату платником належних сум податків та зборів, а також певні визначені дії щодо конкретного платника з боку державних органів. Стягнення податку здійснюється тоді, коли платник ухиляється від внесення належних коштів до бюджету або робить це несвоєчасно і не в повному обсязі. Основними елементами загального М. с. п. в У. є: 1) добровільна сплата фізичними та юридичними особами податків; 2) контроль і забезпечення сплати податків; 3) стягнення податків. Зі сплатою податку щільно пов’язана відстрочка (перенесення сплати податку, іншого платежу на більш пізній термін). У М. с. п. в У. розрізняють такі обов’язкові елементи, як сплата, контроль і стягнення податків. Контроль і забезпечення сплати податків охоплює такі головні правові форми: 1) облік платежів; 2) облік платників; 3) отримання інформації про сплату податків; 4) попередній контроль; 5) безпосередній контроль; 6) оперативний контроль. До основних напрямів контролю належать: 1) контроль за правильністю застосування реєстраторів розрахункових операцій; 2) контроль у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг юридичних і фізичних осіб; 3) контроль за вантажними перевезеннями, в т. ч. у прикордонних пунктах пропуску; 4) виявлення джерел тіньових доходів. Основними засобами примусу є такі: 1) попереджувальні; 2) запобіжні; 3) стягнення податків; 4) податкова застава; 5) застосування санкцій. Невнесені вчасно податки і платежі стягують такими примусовими засобами: 1) виставленням інкасового розпорядження на безспірне стягнення сум недоїмки, або дебіторської заборгованості; 2) списанням коштів з валютних рахунків; 3) вилученням готівки з каси боржника; 4) зверненням на майно суб’єкта господарювання; 5) підготовкою і переданням матеріалів на банкрутство. У разі несвоєчасного та неповного внесення до бюджету належних платежів, несвоєчасного подання звітності, порушення при обчисленні податків податкові органи застосовують до платників такі основні санкції: а) фінансові санкції; б) штрафи за адміністративні порушення; в) пеню.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Механізм справляння податків в Україні - Економічний словник