Механізм вироблення менеджменту цілей

Механізм вироблення менеджменту цілей – послідовність етапів розробки основних цілей управління та комплекс способів централізованого або децентралізованого визначення таких цілей залежно від особливостей підприємства, фірми і компанії. Якщо цей процес відбувається централізовано, то забезпечується єдина орієнтація і підпорядкованість усіх цілей у межах організації. У разі децентралізованого визначення процес координації цілей, спрямування їх у єдине русло ускладнюється, зате рівень їх обгрунтованості може підвищуватись. Децентралізований

М. в. м. ц. може здійснюватися двояко, але під контролем керівництва: 1) згори донизу ( як конкретизація на нижчих рівнях управління цілей, сформульованих на вищих); 2) знизу догори (як узагальнення верхніми рівнями всього комплексу цілей, вироблених на нижчих рівнях). Крім того, зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі організації потребують коригування цілей, внаслідок чого розробляється конкретна субординована система цілей з урахуванням термінів і суб’єктів виконання та ін. Основними етапами розробки та реалізації М. в. м. ц. є: 1) комплексне вивчення кон’юнктури ринку, зокрема змін зовнішнього,
а відтак і внутрішнього середовищ; 2) формування цілісної концепції розвитку підприємства, фірми або компанії та її втілення у довготермінових програмах і формування на цій основі стратегічних цілей; 3) конкретизація цілей у середньо – та короткотермінові; 4) розробка цілей; 5) контроль за виконанням цілей і завдань; 6) коригування цілей залежно від зміни середовища.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Механізм вироблення менеджменту цілей - Економічний словник