Механоозброєність праці

Механоозброєність праці – співвідношення витрат механічної енергії та живої праці у процесі матеріального виробництва, що вимірюється за допомогою певних показників. Так, коефіцієнт потенційної М. п. – це відношення потужності механічних приводів, використання яких передбачено технологічним процесом, потужності механічних двигунів до максимальної кількості працівників, що беруть участь у цьому процесі протягом однієї зміни, або розрахований на одного працівника. Коефіцієнт фактичної М. п. показує фактично спожиту механічну енергію

у виробничому процесі в розрахунку на одного робітника, одну фактично відпрацьовану людино-годину або один людино-день (обчислюється як частка від ділення кількості фактично спожитої механічної енергії на середньооблікову кількість робітників або суму відпрацьованих ними людино-годин та ін.). М. п. характеризується рівнем механізації та автоматизації праці, її енергоозброєності та іншими параметрами. В Україні порівняно з розвиненими країнами світу цей рівень є надзвичайно низьким, оскільки базується на переважанні машинного технологічного способу виробництва низької якості та незначній частці автоматизованої праці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Механоозброєність праці - Економічний словник