Мінерали, гірські породи та їхні властивості. Корисні копалини – Умови життя на планеті Земля

Природознавство
Всесвіт як середовище життя людини

Умови життя на планеті Земля

Мінерали, гірські породи та їхні властивості. Корисні копалини

Гірські породи

Гірські породи Поділяються на магматичні, осадові й метаморфічні.
До магматичних гірських порід Належать граніт і базальт, що утворюються із застиглої магми в районах розходження літосферних плит, виверження вулканів.
Граніт – одна з найбільш розповсюджених порід земної кори. Це строкатий камінь сірого, темно-червоного, рожевого кольорів. Він має зернисту

структуру і складається з міцно з’єднаних між собою крупинок.
Базальт – більш міцна та тверда порода порівняно з гранітом. Колір базальту темно-сірий, іноді чорний.
До осадових гірських порід Належать вапняк, крейда, кремнезем, пісковики. Багато морських організмів (діатомові водорості, радіолярії, форамініфери, молюски, корали) накопичують у своїх скелетах, панцирах, мушлях сполуки кальцію, кремнію, фосфору. На дні морів та океанів відкладається вапняковий мул, із якого утворюється крейда або вапняк.
Зі скелетів радіолярій утворюються радіолярити: крем’янисті глини, родовища напівкоштовних каменів
(халцедони, яшми, опали). Із мушель вимерлих морських організмів утворилися фосфорити й апатити (цінна сировина для хімічної промисловості й добрива для сільського господарства).
У результаті нагромадження на дні колишніх морів і океанів дрібних глиняних частинок і піску утворилися пісковики та глинисті сланці.
Метаморфічні гірські породи Формуються в результаті випарювання утворених раніше гірських порід в умовах високих температури та тиску. Наприклад, мармур утворюється з вапняків.

Мінерали

До складу гірських порід належать різноманітні мінерали. Нараховують близько 3 тис. мінералів. Великими скупченнями в природі зустрічаються тільки кілька десятків мінералів, наприклад кальцит, кварц, польовий шпат. До складу граніту належать польовий шпат, слюда, кварц. Жовтуваті піски, окрім кварцу, містять домішки інших мінералів. Білі піски складаються тільки з кварцу.
Мінерали розрізняються за кольором, твердістю, блиском, складом і структурою. Не всі мінерали утворюють гірські породи (алмази, золото).

Корисні копалини

До корисних копалин Відносять гірські породи або мінерали, що використовуються в народному господарстві. Корисні копалини утворюють родовища. Їхнє розміщення залежить від особливостей будови земної кори, умов утворення гірських порід і складових їхніх мінералів.
У магматичних гірських породах містяться родовища руд чорних, кольорових і благородних металів: заліза, цинку, срібла, олова, свинцю, міді. Тут є й алмази, рубіни, смарагди.
Мінерали, гірські породи та їхні властивості. Корисні копалини   Умови життя на планеті Земля
В осадових породах розташовані родовища кам’яного вугілля й кам’яної солі, нафти, природного газу, фосфорити, будівельні матеріали (піски, гравій, крейда, пісковик, вапняк).
Мінерали, гірські породи та їхні властивості. Корисні копалини   Умови життя на планеті Земля
Природний газ утворився з органічної маси, що міститься на дуже великій глибині. Найчастіше він зустрічається серед глин чи глинистих сланців, що перешкоджають виходу газу на поверхню. У надрах планети газ перебуває під високим тиском. Для його видобутку споруджують бурові свердловини.
Природний газ – найдешевше джерело енергії. Його використовують також у хімічній промисловості для виробництва пластмас, синтетичних тканин, фарб, ліків, вибухових речовин, мила, технічних масел.
Нафта утворилася в товщі осадових порід із решток морських організмів. Із нафти синтезують різні види палива, паливно-мастильні матеріали, асфальт. Широко використовують нафту і в органічному синтезі.
В особливих умовах перетворення залишків давніх рослин сформувалися: кам’яне вугілля (з вищих спорових – гігантських папоротей, хвощів, плаунів), буре вугілля (з голонасінних, або хвойних), торф (зі сфагнових мохів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мінерали, гірські породи та їхні властивості. Корисні копалини – Умови життя на планеті Земля - Довідник з природознавства