Мінерально-сировинні ресурси України

Географія
Фізична географія України

Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України

Мінерально-сировинні ресурси України

Паливні корисні копалини

До групи паливних (горючих) корисних копалин належать: вугілля, нафта, природний газ, горючі сланці, торф (рис. 28).
Мінерально сировинні ресурси України
Рис. 28. Паливні та рудні ресурси України
Серед паливних корисних копалин найбільшу цінність мають родовища нафти і газу, що зосереджені в Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області та Карпатській

і Причорноморській нафтогазоносних провінціях (Сумська, Харківська, Полтавська, Львівська, Івано-Франківська області, Автономна Республіка Крим, шельф Чорного моря), а також кам’яного і бурого вугілля у Донецькому, Львівсько-Волинському кам’яновугільних і Дніпровському буровугільному басейнах. Також залягають горючі сланці, родовища яких є в Карпатах, на Поділлі, у Кіровоградській області (найбільше родовище – Бовтиське). Родовища торфу зосереджені на Поліській низовині.

Рудні корисні копалини

Рудні корисні копалини – гірські породи і мінерали, з яких за існуючих технологічних можливостей доцільно

добувати метали. Як правило, рудні корисні копалини належать до магматичних і метаморфічних гірських порід. Саме тому їх пошуки геологи ведуть у районах виходу на поверхню фундаменту Українського щита, Донецького кряжа, Вулканічного хребта Карпат. Україна має величезні запаси залізних і манганових руд та можливості для їх експорту. На руди кольорових металів Україна бідна. Є значні запаси титанових і ртутних руд; не до кінця розвідані запаси мідних руд і золота.

Нерудні корисні копалини

За запасами нерудних корисних копалин Україна посідає одне з перших місць у світі. Так, запаси самородної сірки в Прикарпатті – найбільші у світі. Родовища кам’яної солі розробляються у Донбасі (Артемівське, Слов’янське) і в Закарпатті (Солотвинське). Хлоридно-сульфатні родовища калійних солей є в Передкарпатті (Калуш-Голинське). Родовища нерудної сировини для металургійної промисловості розвідані у різних районах:
– магнезит (Запорізька і Дніпропетровська області);
– флюсові вапняки (Донецька область і АР Крим);
– вогнетривкі глини (Донецька область);
– кварцити (Житомирська область).
Також в Україні добувають тальк, слюду, барит, графіт, польові шпати, скляні піски; розвідано родовища дорогоцінного каміння (берилу, аметисту, топазу); є перспективи видобутку напівдорогоцінного каміння (опалу, бурштину, гранату).
Україна відома своїми лікувальними мінеральними водами (Миргород, Свалява, Трускавець, Феодосія), лікувальними грязями (Саки, Євпаторія).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мінерально-сировинні ресурси України - Довідник з географії