Мінливість – ГЕНЕТИКА

Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

ГЕНЕТИКА

Мінливість

Мінливість   ГЕНЕТИКА

Генетика популяцій вивчає генетичну структуру природних популяцій та генетичні процеси, які в них відбуваються. Генофонд – сукупність генів даної популяції.

Закон Харді-Вайнберга

За відсутності зовнішнього тиску будь-якого чинника частоти генів у нескінченно великій популяції з вільним схрещуванням, ізольованій від інших популяцій, залишаються постійними впродовж тривалого періоду

Р2АА + 2pqAa + q2aa = 1,

Дер – частота зустрічальності алеля; A, q – частота зустрічальності алеля а.

Причини відхилень від закону Харді-Вайнберга:

– відсутність ізоляції – міграції особин між популяціями;

– відсутність вільного схрещування;

– дрейф генів – випадкова і неспрямована зміна частот зустрічальності алелів у популяції;

– тиск добору – сприяє чи не сприяє тим чи іншим поєднанням генів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мінливість – ГЕНЕТИКА - Формули й таблиці