Місцеві органи соціального захисту населення

Місцеві органи соціального захисту населення – обласні, Київське і Севастопольське міські управління соціального захисту населення, районні, районні в містах відділи соціального захисту, які входять до складу відповідних місцевих органів виконавчої влади за принципом подвійного підпорядкування. Управління соціального захисту населення здійснює контроль за призначенням і виплатою державних пенсій та допомоги; перевіряє роботу підприємств, установ та організацій з питань працевлаштування і організації матеріально-побутового обслуговування інвалідів; забезпечує розв’язання проблем соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких громадян похилого віку, населення у надзвичайних ситуаціях та осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами і організація ми незалежно від форм власності встановленого законом порядку оформлення документів для призначення державних пенсій та допомоги, перевіряє обгрунтованість видачі цих документів; організовує роботу і надання гуманітарної і натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам і сім’ям з дітьми; створює її установленому порядку підприємства, заклади та організації соціального захисту населення. Відділ соціального захисту, зокрема, приймає подання, заяви та інші необхідні документи, на підставі яких призначає державні пенсії та допомогу і здійснює перерахунок раніше призначених пенсій і допомоги, видає пенсійні посвідчення, особливі книжки одиноким матерям, які одержують щомісячну допомогу; надає правову допомогу підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності у роботі з підготовки документів для призначення пенсій працівникам та членам їхніх сімей, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення пенсій та допомоги; вносить в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми недієздатними особами, які потребують його за станом здоров’я; провадить облік осіб, які потребують протезно-ортопедичної допомоги, і сприяє їм у протезуванні (постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положень про обласне, Київське і Севастопольське міське управління соціального захисту населення, районний, районний у містах Києві та Севастополі відділ соціального захисту населення” від 30.VIII.1993).


Місцеві органи соціального захисту населення - Довідник з правознавства