Міжнародний валютний ринок

Міжнародний валютний ринок – система міжнародних валютних відносин (передусім відносин економічної власності) з приводу організації купівлі і продажу національних та іноземних валют з метою забезпечення міжнародних платежів. Існують три основні центри М. в. р., кожен з яких діє в особливій часовій зоні: Лондон, Нью-Йорк, Токіо. Щоденний оборот на цих ринках наприкінці 90-х становив 100 млрд дол., а сукупний оборот валютних ринків перевищує 90 трлн дол. на рік. Найбільше операцій (бл. 90%) припадає на долари США (понад 60% світового валютного обороту).

Більшу частину такого обороту утворюють міжбанківські операції, які здійснюють бл. 750 найбільших комерційних банків та їх філіалів. Сутність М. в. р. та його структура повніше виявляються в його якісних ознаках: по-перше, функціонування на засадах конкуренції, на яку, своєю чергою, впливають попит і пропозиція на інші валюти (національні, колективні тощо), прагнення привласнити максимальний дохід. По-друге, ця конкуренція органічно доповнюється національним і наднаціональним регулюванням. Переважає в цій своєрідній єдності протилежностей наднаціональне регулювання. Більше того, сама конкуренція у процесі взаємодії
цих сторін стає все більш регульованою. По-третє, послаблення елементів валютного ризику. По-четверте, посилення впливу валютних факторів на процес ціноутворення. Двома основними видами операцій на М. в. р. є СПОТ (негайної оплати) і форвардного типу. Різновидом строкових угод є опціонні операції, за якими суб’єкти М. в. р. мають право купити або продати валюту у заздалегідь встановленому обсязі за твердою ціною впродовж певного періоду. Основним розрахунковим документом у зовнішній торгівлі є перевідні векселі (трати). В цьому документі векселедавець (або трасант) дає розпорядження банкові (що представляє імпортера) сплатити експортеру (ремітентові) певну суму грошей в обумовленій валюті. Цей документ може бути оплачений негайно або через певний обумовлений час. У разі несвоєчасної оплати він може бути реалізований на відкритому ринку цінних паперів. Широкого розповсюдження при здійсненні міжнародних валютних переказів набули також кредитні картки, якими нині користуються понад 100 млн фізичних та юридичних осіб багатьох країн світу, зокрема й клієнти низки комерційних банків України (з 1993). На М. в. р. співіснують різні валютні системи і здійснюються операції із зовнішньоторговельних розрахунків, міграції капіталів, туризму, робочої сили тощо. Основними суб’єктами М. в. р. є: 1) великі ТНБ та брокерські контори; 2) державні установи, передусім центральні банки та казначейства; 3) інші юридичні та фізичні особи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Міжнародний валютний ринок - Економічний словник