МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

Дата

– навчальна: сформувати поняття многочлена, подібних членів многочлена; сформувати вміння зводити подібні члени многочлена;

– розвивальна: розвивати творчі здібності, кмітливість учнів; формувати вміння орієнтуватися у видозміненій ситуації; _

– виховна: виховувати зацікавленість у пізнанні нового, спостережливість, працьовитість;

Тип уроку : засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

______________________________________________________

______________________________________________________

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Математичний диктант

1. Запишіть вирази:

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

Підкресліть ті з них, які є одночленами.

2. Запишіть вирази:

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

У кожному з виразів підкресліть подібні доданки.

3. Спростіть вираз 3a + 5b + 8а – b – 12а + 5.

4. Подайте у вигляді суми вираз:

1) a – b; 2) 3х – 9х2.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення

теми

1. Означення многочлена.

2. Означення подібних членів многочлена.

3. Зведення подібних членів многочлена.

______________________________________________________

______________________________________________________

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Запишіть у вигляді суми одночленів многочлен:

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

2) Виконайте зведення подібних членів многочлена:

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

3) Розв’яжіть рівняння, виконавши зведення подібних членів многочлена:

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. В Иконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді

Варіант 1

Варіант 2

1. Який з наведених виразів є многочленом?

1. Який з наведених виразів є многочленом?

А

Б

В

Г

2.

А

Б

В

Г

3а + 3b

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

3а – 3b

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

7m – 7n

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

7m – 7n

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

2. Зведіть подібні члени многочлена 5a2b + аb2 + а2b + 5аb2 + 5 й укажіть кількість доданків, які при цьому утворилися.

Зведіть подібні члени многочлена 3 + 3mn + m2n2 + mn + 3m2n2 й укажіть кількість доданків, які при цьому утворилися

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

Один

Два

Три

Чотири

Чотири

Три

Два

Один

Відповіді

Варіант 1

1 – А, 2 – В

Варіант 2

1 – В, 2 – Б

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Запишіть числа 75 321, 8974, МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ у вигляді многочлена, члени якого розташовані в порядку спадання степенів числа 10, скориставшись зразком:

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНІВ ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ - Плани-конспекти уроків по математиці