МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. РІВНЯННЯ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З МНОЖЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ; УЧИТИ СКЛАДАТИ І РОЗВ’ЯЗУВАТИ РІВНЯННЯ ТА ЗНАХОДИТИ ЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВ

I. Перевірка домашнього завдання

Скласти обернену задачу до задачі 934, пояснити порядок виконання дій у виразах другого стовпчика вправи 933.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: 326 – 57.

2) Обчислити значення виразу (а + 73) – а, якщо а = 27.

3) Задача. Город має форму квадрата зі сторонами 20 м. 1/8 площі займають гарбузи,

а решту – картопля. Яку площу засаджено картоплею?

2. Усні обчислення.

Гра “Естафета”. Грають дві команди.

І команда

ІІ команда

(350 – 270) – (0 : 3)

(230 + 570) – 26

(305 + 295) – 35

0 : (850 – 350) – 34

300 – 4 + 66

800 – 2 + 96

200 – (86 – 38)

400 – (73 – 37)

54 000 : 900

72 000 : 800

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти вчитимуться множити багатоцифрові числа на двоцифрові, розв’язуватимуть

задачі, рівняння та обчислюватимуть вирази.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Вправу 936 виконати під керівництвом учителя.

2. Вправа 937. Самостійна робота за варіантами.

3. Вивчити задачу за текстом та коротким записом, скласти план, розв’язати самостійно, скласти подібну задачу (для сильніших учнів) і розв’язати самостійно.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправа 938 – у парах.

2. Вправа 939 – самостійно.

3. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Якщо одну зі сторін трикутника зменшити на 8 см, то вона стане втричі меншою від другої сторони. Обчислити периметр трикутника, якщо відомо, що дві сторони рівні між собою, а третя на 6 см менша від кожної з двох інших.

Задача 2. Магазин продав за день 12 банок вишневого варення і 20 таких самих банок малинового. Малинового варення було продано на 16 кг більше, ніж вишневого. Скільки кілограмів варення кожного виду було продано?

VI. Підсумок уроку

Множили багатоцифрові числа на двоцифрові, розв’язували задачі, складали рівняння та вирази. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. РІВНЯННЯ - Плани-конспекти уроків по математиці