Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831-838)

Тема. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831-838).

Мета. Формувати вміння учнів множити багатоцифрові числа на круглі та розрядні числа; ознайомити із задачами на пропорційне ділення; повторити ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа.

Обладнання. Таблиці та схеми задач для усних обчислень; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

І. контроль, корекція та закріплення знань.

1.

Перевірка домашнього завдання.

А) Пояснити розв’язання задачі № 829.

Один учень зачитує дії, а інший – пояснення до них.

(Розв’язання:

1) 3500 : 10 – 7 = 2450 (г) – становить трава;

2) 3500 : 100 – 7 = 245 (г) – становить зерно;

3) 2450 + 245 = 2695 (г) = 2 кг 695 г.)

(Відповідь: кріль з’їдає за день 2 кг 695 г трави й зерна.)

Б) Із завдання № 830 зачитати результати обчислення виразів на дві дії.

25700 – 92 – 60 = 20180; 92 – 600 25700 = 29500.

2. Усні обчислення.

А) Скласти і розв’язати вирази.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831 838)

(Відповідь: 80000; 320000; 6000; 24000; 30000; 120000.)

Б) Вправа № 832.

В) Туристи пройшли 20 км,

рухаючись увесь час з однаковою швидкістю. До обіду вони йшли 3 год, а після обіду – 2 год. З якою швидкістю йшли туристи? (4 км/год.)

Г)* Дві групи туристів вийшли одночасно з Тернополя до Хмельницького, відстань між якими 120 км. Одна з цих груп першу половину шляху йшла із швидкістю 6 км/год, а другу – 4 км/год. Друга група увесь час йшла зі швидкістю 5 км/год. Яка із цих груп раніше прийшла у місто Хмельницький?

На дошці схеми:

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831 838)

120 : 2 = 60 (км);

2) 60 : 6 = 10 (год);

3) 60 : 4 = 15 (год);

4) 10 + 15 = 25 (год);

5) 120 : 5 = 24 (год).

(Відповідь: друга група туристів раніше прийшла у Хмельницький).

3. Завдання для опитування учнів (за варіантами)

Варіант 1

1) Склади вираз і знайди його значення.

Різницю чисел 234567 і 890 зменш на третину першого числа.

(Відповідь: (234567 – 890) – (234567 : 3) = 155488.)

2) Розв’яжи рівняння.

А : 5000 = 35 (х = 175 000)

Варіант 2

1) Склади вираз і знайди його значення.

Частку чисел 28784 і 7 збільш на добуток чисел 87 і 500.

(Відповідь: (28784 : 7 + 87 – 500 = 47612.)

2) Розв’яжи рівняння.

Х : 3000 = 18 (х = 54 000)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота над задачами на пропорційне ділення,

А) Задача № 833.

Під час повторення змісту задачі вчитель вносить числові дані у заздалегідь накреслену таблицю.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831 838)

Учні коментовано розв’язують задачу діями з поясненням.

(Розв’язання:

1) 4 + 3 = 7 (год) – витратив лижник на весь шлях;

2) 56 : 7=8 (км/год) – швидкість лижника:

3) 8 – 3 = 24 (км) – пройшов лижник після зупинки.)

Б) Задача № 834.

На дошці заготовлена таблиця. Учитель повторює з дітьми зміст задачі. Одночасно один учень вносить у таблицю числові дані.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831 838)

Порівнявши цю таблицю з попередньою, вчитель підводить учнів до висновку, що структура обох задач однакова. Відмінність між ними полягає в тому, що в другій задачі запитується про два числа: кількість грошей, яку заробив і перший, і другий столяри окремо, тому ця задача має на одну дію більше.

(Розв’язання:

1) 4 + 5 = 9 (дн.) – кількість робочих днів разом;

2) 1800 : 9 = 200 (грн) – поденна оплата;

3) 200 – 4 = 800 (грн) – заробив перший столяр;

4) 200 – 5 = 1000 (грн) – заробив другий столяр.)

В) Задача № 835.

За поданим у підручнику коротким записом учні усно складають задачу, а потім розв’язують її самостійно. Учитель надає допомогу учням, які її потребують.

(Розв’язання: 180 : 3 – 2 = 120 (км) )

Г) Творча робота над задачею № 835.

– Змініть умову задачі так, щоб потрібно було знайти окремо відстань, пройдену за 3 год, і відстань, пройдену за 2 год.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831 838)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 831.

Вирази записати один під одним і порівняти множення числа на добуток та множення числа на суму.

41 – 20 = 41 – (10 – 2) = (41 – 10) – 2 = 820;

41 – 12 = 41 – (10 + 2) = 41 – 10 + 41 – 2 = 492.

2. Завдання № 836.

Виконати ділення і зробити перевірку множенням.

Варіант 1. Перші два вирази.

Варіант 2. Решту.

(Відповідь: 209; 29; 27; 247.)

IV. Підсумок уроку.

– Обчисліть;

80000 – 4000; 5000 : 1000; 16 – 5000.

V. Домашнє завдання.

№№ 837, 838 (с. 136).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831-838) - Плани-конспекти уроків по математиці