МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ ЧИСЛА З НУЛЕМ У СЕРЕДИНІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З МНОЖЕННЯМ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ З НУЛЕМ У СЕРЕДИНІ

І. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: 438 – 576; 5 кг 230 г – 48; 24 ц : 60 кг.

2) Виразити в метрах: 354 км 24 м і 23 060 мм.

3) 3адача. Під час жнив один вантажний автомобіль перевіз 95 т зерна, а другий – 35 т. З’ясувалося, що перший автомобіль зробив на 12 рейсів більше, ніж другий. Скільки рейсів зробив кожний автомобіль, якщо щоразу на них вантажили однакову масу зерна?

2. Усні обчислення.

1)

Вправа 968.

2) Скласти задачу за виразом 25 – 36 : 2.

II. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти будуть множити багатоцифрові числа на трицифрові з нулем у середині, розв’язуватимуть задачі.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Розглянути в підручнику обчислення двох виразів у вправі 969. Пояснити, чому другий добуток у другому виразі треба починати записувати з третьої цифри.

2. Вправа 970 – самостійно та коментуючи з місця.

IV. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Задача 971. Записати коротко, проаналізувати від запитання, розв’язання записати

самостійно. Змінити запитання так, щоб у розв’язанні додалося ще 2 дії.

2. Задача 972 – самостійно. Сильніші учні розв’язують нерівності вправи 974.

3. Задача 973. Проаналізувати від числових даних, розв’язання записати самостійно.

4. Додаткове завдання.

Задача. 840 робітників працюють у трьох цехах заводу. У першому цеху працює в 4 рази більше людей, ніж у другому. А в третьому цеху – удвічі менше, ніж у першому. Скільки робітників працює в кожному цеху?

V. Підсумок уроку

Письмово множили багатоцифрові числа на трицифрове, у середині якого є нуль. Що зацікавило на уроці? Що виявилося важким? Розповіді учнів про свої успіхи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ ЧИСЛА З НУЛЕМ У СЕРЕДИНІ - Плани-конспекти уроків по математиці