МНОЖЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ ТА НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З МНОЖЕННЯМ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ ТА НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтальне пояснення плану і вибору дій у розв’язанні задачі 837 та обчислення окремих виразів вправи 838.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: 736 – 400; 2 т 360 кг – 30.

2) Задача. Маса двох ящиків з яблуками та трьох таких самих ящиків з грушами дорівнює 120 кг. Скільки

кілограмів фруктів у кожному ящику?

2. Усні обчислення.

МНОЖЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ, РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ ТА НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти будуть множити круглі багатоцифрові числа на розрядні, розв’язуватимуть задачі з буквеними даними та на пропорційний поділ.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення подати, використовуючи переставний та сполучний закони, за матеріалом вправи 839. Як змінили кожний з множників? Які закони множення використали? Скільки нулів у добутку? Скільки всього нулів в обох множниках? Розглянути письмове множення, зробити висновок.

2. Вправу 840 виконати

під керівництвом учителя.

3. Вправа 841 – виконати колективно перший рядок, другий – самостійно.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Задачу 842 розв’язати самостійно.

2. Задачі 843, 844 записати коротко у вигляді таблиці або відрізками. Проаналізувати, розв’язання записати самостійно. Змінити запитання задачі так, щоб у розв’язанні додалася ще одна дія.

3. Самостійна робота за вправою 845, для сильніших – задача 846.

4. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. У двох дівчаток 11 олівців. Якби в однієї з них стало на 5 олівців більше, то олівців у неї було б у 3 рази більше, ніж у іншої дівчинки. Скільки олівців у кожної дівчинки?

Задача 2. Чи достатньо для фарбування підлоги в класі завдовжки 9 м і завширшки 6 м п’яти банок фарби, по 3 кг в кожній, якщо на м2 йде 250 г фарби?

VI. Підсумок уроку

Чого навчилися на уроці? Розповіді учнів про успіхи та труднощі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОЖЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ ТА НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ - Плани-конспекти уроків по математиці