МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

Цілі:

– навчальна: удосконалити вміння виконувати множення многочленів, розв’язувати задачі, які передбачають множення многочленів;

– розвивальна: формувати вміння бачити закономірності; сприяти удосконаленню обчислювальних навичок;

– виховна: виховувати об’єктивність та чесність під час оцінювання власних знань, уважність, працьовитість;

Тип уроку : удосконалення вмінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою за готовим розв’язанням

Варіант 1

Варіант 2

1) Подайте у вигляді многочлена вираз

(3×2- y)(2x – 5y2)

(2×2- y)(3x – 5y2)

2) Спростіть вираз

(3a – 7b)(2a + 3b) + 5ab

(2a – 6b)(3a + 5b) + 8ab

3) Перетворіть на многочлен стандартного вигляду добуток

Y2(y2 – 2у

+ 3)(y + 2)

Y2(y2 + 2y – 3)(y – 2)

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткові завдання

1) Виконайте множення:

МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

2) Розв’яжіть рівняння:

МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Варіант 1

1) Який із многочленів стандартного вигляду дістанемо, виконавши множення (а2 – 2ab + b2)(5a – b)?

МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

2) Яке з чисел є коренем рівняння 6х2 -(2 – 3x)(3 – 2x) = 7?

А) 2/3; Б) 1; В) -1; Г) 5/13.

3) Знайдіть значення виразу 3b2 +(8 – 3b)(b + 5), якщо b = 6/7.

А) 46; Б) -34; В) 28; Г) 34.

4) Якому числу дорівнює значення виразу (2 – 6x)(7 + 8x) + (24x + 1)(2x + 1) при будь-якому значенні x?

А) 15; Б) 13; В) 14; Г) 17.

Варіант 2

1) Який із многочленів стандартного вигляду дістанемо, виконавши множення (x2 + 3x – 4)(x – 2)?

МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

2) Яке з чисел є коренем рівняння (y + 2)(y – 5) – у2 = 11?

А) -3/5; Б) -3; В) 7; Г) -7.

3) Знайдіть значення виразу 5a2 + (3 – 5a)(a + 11), якщо a = 4/13.

А) 49; Б) 17; В) 25; Г) 39.

4) Якому числу дорівнює значення виразу (3 – 9x)(5 + 2x) + (3x + 1)(6x + 11) при будь-якому значенні x?

А) 29; Б) 42; В) 26; Г) 13.

Відповіді

Варіант 1

1 – Б, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А

Варіант 2

1 – Б, 2 – Г, 3 – Б, 4 – В

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Доведіть тотожність

МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОЖЕННЯ МНОГОЧЛЕНІВ - Плани-конспекти уроків по математиці