МНОЖЕННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО, ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З МНОЖЕННЯМ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ; УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтально пояснити план та вибір дій у розв’язанні задачі 940 та вибірково – знаходження виразів у вправі 941.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування

1) Подати в кілограмах: 2 т 320 кг; 5 ц 30 кг; 10 530 г.

2) Обчислити : а – 25 – а, якщо а = 32.

3) Задача. Вантажним автомобілем

перевезли за 2 дні 75 т вантажу. Першого дня зробили 7 рейсів, другого – 8. Скільки тонн вантажу перевезли другого дня, якщо щоразу перевозили однакову масу вантажу?

2. Усні обчислення.

1) Знайти число, при діленні якого: а) на 7 дістанемо частку 12 і остачу 5; б) на 9 дістанемо частку 80 і остачу 6; в) на 30 дістанемо частку 3 і остачу 2.

2) Вправа 942.

3) Задача. Периметр прямокутника 36 м, одна з його сторін у 2 рази довша за другу. Знайти сторони прямокутника.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти будуть множити іменовані числа на двоцифрове число, розв’язуватимуть задачі, обчислюватимуть

вирази.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Пояснення вчителя за вправою 943.

2. Вправа 944. Перший вираз обчислити на дошці, решту – коментовано і самостійно.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Задача 945. Під керівництвом учителя задачу (1) записують коротко у вигляді таблиці. Сильніші учні розв’язують її самостійно, а решта – з учителем фронтально. Задачу (2) коротко записати на дошці, порівняти з першою, розв’язати самостійно.

2. Задача 946 – самостійно.

3. Задачу 947 розв’язати під керівництвом учителя, наголосивши, що складені вирази є формулами для обчислення площі квадрата.

4. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Велосипедист, рухаючись зі швидкістю 10 км/год, проїхав відстань від пункту А до пункту Б за 6 год. Скільки часу витратить велосипедист на зворотний шлях, якщо буде рухатися зі швидкістю на 2 км/год більше від попередньої?

Задача 2. (Дібрати числа і розв’язати задачу). Хлопчик купив… зошитів. Дівчинка – … зошитів. Хлопчик заплатив за зошити на… гривень більше, ніж дівчинка. Скільки заплатили за всю покупку хлопчик і дівчинка разом?

VI. Підсумок уроку

Ділили складені іменовані числа на двоцифрові. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОЖЕННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО, ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ - Плани-конспекти уроків по математиці