МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 10 І 100. ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ЧАСТИНИ, ТА ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ МНОЖИТИ ТА ДІЛИТИ ЧИСЛА НА 10 І 100; ФОРМУВАТИ ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ЧАСТИНИ, ТА ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ; ПЕРЕВІРИТИ ПРАВИЛЬНІСТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

I. Перевірка домашнього завдання

Повідомити з місця відповідь задачі 80. Замінити запитання задачі, щоб у розв’язанні додалася ще одна дія (для учнів з високим рівнем знань: ще 2 дії віднімання), а розв’язання вправи 81 перевірити взаємоперевіркою.

II. Актуалізація та корекція опорних знань

1. Завдання

для опитування.

Картка 1

1) Обчислити вирази а : 4 – 17 і 500 – (а : 2), якщо а = 824.

2) Задача. Вишня може рости до 25 років, що становить 1/4 віку осики. На скільки років більше може рости осика, ніж вишня?

Картка 2

1) Знайди число, 1/8 якого дорівнює 9.

2) Знайди суму 1/15 години і 1/4 хвилини.

3) Задача. Господиня купила 24 кг овочів. 1/2 овочів становила картопля, 1/2 овочів – морква, а решта – буряки. Скільки кілограмів буряків купила господиня?

2. Усні обчислення.

“Кругові вирази”.

98 – 10

640 : 2 – 1

980 – 340 : 1

320 – 160 – 2

24 – 4 + 2

0 – 340 + 260

260 : 13 + 4

III. Повідомлення

теми та мети уроку

Учитель може повідомити, що на уроці діти повторять множення і ділення із числами 10 і 100, складатимуть і розв’язуватимуть задачі.

IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Повторення множення та ділення на 10 і 100 за вправами 82 і 83.

Вправа 82. Порівняти перші числа в кожному виразі та результати в рядках і зробити висновки: щоб помножити число на 10, треба справа до нього дописати нуль, а щоб помножити число на 100, треба справа до нього дописати два нулі.

Вправа 83. Самостійно порівняти вирази та їх значення і зробити висновок: щоб поділити на 10 число, яке закінчується нулями, треба в ньому справа закрити один нуль, а щоб поділити на 100 число, яке закінчується нулями, треба в ньому справа закрити два нулі.

2. Розв’язування задачі 84 самостійно. Творча робота: змінити запитання так, щоб у розв’язанні задачі додалася дія віднімання. Для учнів з високим рівнем досягнень – додалося 2 дії.

3. Практична робота за вправою 85.

4. Вправа 86. Два вирази обчислити з коментуванням, а решту – самостійно. Для самоконтролю дати суму значень виразів 289.

5. Доповнити задачу 87 і розв’язати її: 816 : 2 : 8 = 51 (ящ.).

6. Самостійне розв’язування задачі 88.

7. Задачу 89 вивчити, проаналізувати від запитання, скласти план. Розв’язання записати самостійно. Учням з високим рівнем знань запропонувати розв’язати задачу іншим способом.

8. Додаткові диференційовані завдання.

1) 3адача. Дівчинка принесла з лісу 15 білих грибів, що становило 1/6 всіх зібраних грибів. Рижики становили 1/3 всіх грибів, а решта – опеньки. Скільки рижиків зібрала дівчинка?

2) 3адача. Щоб купити 3 булочки, Олі не вистачає 2 грн. Якщо вона купить 2 булочки, то в неї залишиться 2 грн. Скільки грошей в Олі?

3) 3адача. У групі із 6 осіб є брехуни, які говорять неправду, і чесні, які завжди говорять правду. У кожного з них запитали: “Скільки брехунів у вашій групі?”. Дістали відповіді: “один”, “два”, “три”, “чотири”, “п’ять” і “шість”. Скільки насправді брехунів у цій групі?

(Відповідь: 5 брехунів. Якби брехунів було більше, ніж чесних, то були б однакові відповіді. 6 теж не може бути, бо тоді 1 брехун сказав правду.)

V. Підсумок уроку

Повторили множення і ділення із числами 10 і 100. Розв’язували задачі. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 10 І 100. ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ЧАСТИНИ, ТА ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ - Плани-конспекти уроків по математиці