Множення звичайних дробів. Властивості множення

Урок № 2 6

Тема. Множення звичайних дробів. Властивості множення

Мета: вдосконалити вміння учнів виконувати завдання, що передбачають виконання множення дробів (на обчислення, спрощення виразів) із урахуванням найраціональнішого способу дій (з використанням властивостей множення).

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

@ Учитель вибірково перевіряє зошити учнів. “Слабкі” учні перевіряють домашнє завдання біля дошки.

1. Фронтальна

робота

Запитання до класу

– Як виконати множення двох звичайних дробів?

– Як виконати множення натурального числа на звичайний дріб/мішане число?

– Як виконати множення мішаного числа на натуральне (звичайний/мішане) число (дріб / число)?

2. Виконайте дії (найтиповіші, як у домашньому завданні)

І ряд

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множення

II ряд

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множення

III ряд

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множення

II. Засвоєння знань

Запитання

до класу

– Чи можна виконувати множення не двох, а трьох, чотирьох і більше множників?

– Як виконати множення суми на число? (a(b+c) = ab+ ас)

– Чому дорівнює а-0? а-1? 1-а? 0-а?

@ Можливо, на запитання вчителя деякі учні дадуть правильні відповіді, тому вчителеві слід ще раз нагадати, записати закони множення і проілюструвати їх застосування для множення дробів на прикладах.

Конспект 16

Властивості множення

1. Множення звичайних дробів. Властивості множення

2. Множення звичайних дробів. Властивості множення

3. Множення звичайних дробів. Властивості множення

4. Множення звичайних дробів. Властивості множення

Приклади

1. Множення звичайних дробів. Властивості множення; 2. Множення звичайних дробів. Властивості множення; 3. Множення звичайних дробів. Властивості множення;

4. Множення звичайних дробів. Властивості множення.

5. Спростіть: Множення звичайних дробів. Властивості множення.

6. Спростіть: Множення звичайних дробів. Властивості множення.

@ Як і під час вивчення цього питання відповідно у 5 класі (робота з десятковими дробами), слід наголосити, що застосування законів множення не тільки допомагає виконувати обчислення більш зручним способом, але и допомагає спрощувати вирази

III. Засвоєння вмінь

@ На цьому уроці продовжується (і буде продовжена в інших темах) робота з вироблення стійких умінь учнів, розпочата ще в 5 класі спрощення буквених виразів із застосуванням як сполучної, так і розподільної властивостей множення Новим елементом є множення мішаного числа на натуральне із використанням розподільної властивості множення (це є досить важливим моментом з точки зору автора) Тому досить багато завдань уроку присвячені саме цьому питанню

Усні вправи

І рівень

1. Обчисліть усно, застосувавши розподільний закон множення:

А) Множення звичайних дробів. Властивості множення, Множення звичайних дробів. Властивості множення, Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення, Множення звичайних дробів. Властивості множення, Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення, Множення звичайних дробів. Властивості множення, Множення звичайних дробів. Властивості множення.

2. Обчисліть, використовуючи переставну і сполучну властивості множення: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

3. Обчисліть, використовуючи розподільну властивість множення: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

ІІ, III рівні

Письмові вправи

1. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

2. Знайдіть значення виразу: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення; д) Множення звичайних дробів. Властивості множення; е) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

3. Спростіть вираз: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

4. Обчисліть Множення звичайних дробів. Властивості множення.

5. Знайдіть об’єм куба з ребром Множення звичайних дробів. Властивості множення м.

6. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

7. Обчисліть добутки: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

8. Обчисліть значення виразу: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

9. Згадайте, що таке куб числа (а3 = а – а – а). Піднесіть до куба дроби: Множення звичайних дробів. Властивості множення; Множення звичайних дробів. Властивості множення; Множення звичайних дробів. Властивості множення; Множення звичайних дробів. Властивості множення; Множення звичайних дробів. Властивості множення; Множення звичайних дробів. Властивості множення; Множення звичайних дробів. Властивості множення; Множення звичайних дробів. Властивості множення.

10. Обчисліть значення виразів а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

11. Обчисліть значення виразу: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення– 0,25х, якщо х = Множення звичайних дробів. Властивості множення, б) 2 – 3,5 – Множення звичайних дробів. Властивості множенняА, якщо а = Множення звичайних дробів. Властивості множення, в) 1Множення звичайних дробів. Властивості множення – 0,6х2, якщо х = 0,2.

Додаткові вправи

1. Використовуючи розподільну властивість множення, знайдіть значення виразу а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

2. Спростіть вираз: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

3. Спростіть вираз а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

4. Доведіть, що значення виразу 3,75 – Множення звичайних дробів. Властивості множенняА – 0,75а – Множення звичайних дробів. Властивості множенняА не залежить від а.

IV. Підсумки уроку

Учні зможуть підбити самі, якщо виконають бліцтест.

1) Множення звичайних дробів. Властивості множення; 2) Множення звичайних дробів. Властивості множення; 3) Множення звичайних дробів. Властивості множення; 4) Множення звичайних дробів. Властивості множення; 5) Множення звичайних дробів. Властивості множення; 6) Множення звичайних дробів. Властивості множення; 7) Множення звичайних дробів. Властивості множення; 8) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

@ Правильні відповіді шифруються, і в разі правильного виконання завдання учень дістає ключове слово “молодець”.

Відповіді

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множення

1

Множення звичайних дробів. Властивості множення

4

Х

Множення звичайних дробів. Властивості множенняХ

8

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множенняAb

Множення звичайних дробів. Властивості множення

Множення звичайних дробів. Властивості множення

А

Ф

М

К

Н

Л

П

О

Д

Т

Е

X

Ц

Ь

Я

V. Домашнє завдання

1. Обчисліть (усно): а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

2. а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

3. Обчисліть, використовуючи переставну і сполучну властивості множення (усно): а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

4. Обчисліть, використовуючи розподільну властивість множення: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення; г) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

5. Знайдіть значення виразу: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

6. Спростіть вираз: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

7. Розв’яжіть рівняння: Множення звичайних дробів. Властивості множення.

8. Обчисліть: а) Множення звичайних дробів. Властивості множення; б) Множення звичайних дробів. Властивості множення; в) Множення звичайних дробів. Властивості множення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Множення звичайних дробів. Властивості множення - Плани-конспекти уроків по математиці