Множина

GRAMMAR REFERENCE

(Граматичний довідник)

ІМЕННИК

§ 1. Множина

Множина іменників утворюється за допомогою закінчення -(e)s, яке додається до основи іменника: a cat – cats; a cow – cows; a monkey – monkeys.

Запам’ятайте такі особливості утворення множини від деяких іменників:

1. Якщо іменник закінчується на шиплячий приголосний або – о, додаємо закінчення – es: a box – boxes; a boss – bosses; a bush – bushes; a potato – potatoes.

Примітка: Деякі іменники на – о потребують для утворення множини закінчення – s (photos; pianos; kilos).

2. Деякі Іменники, що

закінчуються на – f(e), змінюють – f(e) на – v і додають – es. Це такі іменники: calf, half, knife, leaf, life, loaf, shelf, thief, wife, wolf: knife – knives, wife – wives

Leaves are yellow in autumn. Two halves of the apple.

АЛЕ: a roof – roofs; a safe – safes; a handkerchief – handkerchiefs.

Вимова закінчення -(e)s:

Після глухих приголосних: cats [sj; після шиплячих приголосних: watches [iz]; після дзвінких приголосних та голосних: dogs; cows [z]

3. Іменники на – у з попереднім приголосним при утворенні множини змінюють у на і і додають – es: a fly – flies; a story – stories.

Примітка: Запам’ятайте вимову слова houses [‘hauziz].

4. Запам’ятайте форми множини від таких іменників:

Child –

children, man [man] – men [men], woman – women [wimin], foot [fut] feet [fi:t], tooth – teeth, goose – geese, deer – deer, fish – fish, mouse – mice, ox – oxen, sheep – sheep

Іменник people має два значення люди (множина) та народ (однина): a lot of people – багато людей; all peoples of the world – всі народи світу

5. Запам’ятайте іменники, що вживаються лише в множині: trousers (штани), glasses (окуляри), earrings (сережки), vegetables (овочі), stairs (східці), scissors (ножиці), jeans (джинси) і т. ін.

6. Так звані збірні іменники (a family, a crew, a choir, a team, an army, a class) можуть сполучатися з дієсловами та заміщатися особовими займенниками як в однині, так і в множині. Якщо ми сприймаємо дану спільноту або колектив як єдине ціле, вживаємо дієслова або займенники в однині. Якщо ж маємо на увазі кожного члена спільноти окремо, вживаємо множину: Our family is very

Big. – Наша сім’я дуже велика. Our family have fair hair. – Всі в нашій сім’ї мають світле волосся.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Множина - Англійська мова