МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

1. Читаю багатоцифрові числа.

2 739 13 725 458 066

2. Записую багатоцифрові числа.

Три тисячі двадцять, вісімдесят тисяч чотириста дев’ять, сто сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят п’ять, дев’ятсот вісім одиниць другого класу тринадцять одиниць першого класу.

3. Порівнюю багатоцифрові числа.

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

4. Додаю багатоцифрові числа.

А) усно: 30 000 + 850, 210 000 + 7 604, 43 000 + 29 000.

Б) письмово: 7 794 + 13 095, 348 608 + 173 894, 236 435 + 4 286.

5. Віднімаю багатоцифрові числа.

А) усно: 705 845 – 5 005, 31 286 – 30

086, 15 480 – 5 080.

Б) письмово: 13 015 – 6 808, 661 000 – 259 463, 634 002 – 465117.

6. Множу багатоцифрові числа.

А) усно: 27 000 ∙ 2, 50 ∙ 00, 1 32 ∙ 1 000, 400 ∙ 300, 800 ∙ 99.

Б) письмово: 749 ∙ 7, 38 ∙ 93, 450 ∙ 25, 63 ∙ 120, 832 ∙ 65.

7. Ділю багатоцифрові числа.

А) усно: 240 : 3, 32 000 : 80, 360 000 : 3, 360 000 : 120 000.

Б) письмово: 4 113: 9, 3 484 : 52, 34 974 : 87.

Ділю багатоцифрові числа з остачею.

8 000 : 46 78 435 : 47 5 434 : 3

8. Визначаю порядок дій у числових виразах та обчислюю їх значення.

315 ∙ 29 + 20 655 : (80 + 5) – 9 371 70 938 + 4 734 : 6

9. Розв’язую рівняння.

Х ∙ (26 + 9) = 3 710 х : 28 = 7 ∙ 348 х + 49 = 600 : 12

10. Добираю розв’язки нерівностей.

Х + 5 < 8 х - 20 > 5 х ∙ 2 > 7 ∙ 2 х : 9 < 40 + 5

11.

а) Читаю й порівнюю дроби.

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

Б) знаходжу значення дробу від числа:

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ від 70 кг, МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ від 170 км.

В) знаходжу число за значенням його дробу:

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ – ціни пеналу це 18 грн. Яка ціна пеналу?

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ – бідона це 49 л. Яка місткість бідону?

12. Визначаю види кутів (гострий, прямий, тупий).

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

13. Розрізняю геометричні фігури на площині та в просторі.

МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ

14. Знаю співвідношення між одиницями величин.

А) довжини: 1 дм… см; 1 дм = … мм; 1см = … мм;

1 м = … дм; 1 м = … см;

1 м = … мм; 1 км = … м.

Б) маси: 1 т = … ц; 1т = … кг; 1 кг = … г.

В) часу: 1 доба = … год; 1 год = … хв; 1 хв = … с.

15. Знаю залежність між відстанню, швидкістю і часом при рів помірному русі.

S = … ∙ … v = … ∙ … t = … ∙ …

16. Обчислюю площу прямокутника (квадрата).

А) Довжина прямокутника 17 см, ширина 5 см. Яка його площа?

Б) Периметр квадрата 48 дм. Яка його площа?

Розв’язую задачі

17. а) Довжина першої ділянки прямокутної форми 64 м, другої – у 2 рази більша. Ширина першої ділянки 50 м, а другої – 25 м. Площа якої ділянки більша і на скільки?

Б) Перший автомат випускає 45 000 одноразових склянок за 4 год, другий за 5 год. Чи встигнуть обидва автомати, працюючи одночасно, випустити 45 000 склянок за 2 год?

18. а) За зміну (б год) бригада шахтарів видобуває 180 т вугілля.

Скільки тонн вугілля видобуде бригада за 9 год?

Б) За три дні 8 кроликів з’їли 24 кг зеленої трави. Скільки кілограмів зеленої трави з’їдять 5 кроликів за 5 днів, якщо у них апетит не зміниться?

19. а) Швидкість ходьби мами 70 м/хв, батька 100 м/хв. Вони одночасно пішли назустріч одне одному з протилежних сторін поля завдовжки 340 м. Через скільки хвилин вони зустрінуться?

Б) Відстань між двома селищами 12 км. Одночасно від них у протилежних напрямках вийшли туристи. Швидкість одного з них 4 км/год, а іншого 5 км/год. Якою буде відстань між ними через 2 год?

В) 3 двох аеродромів, відстань між якими 828 км, вилетіли назустріч один одному два вертольоти. Швидкість першого 210 км/год. Якою була швидкість другого вертольота, якщо вони зустрілися через 2 год?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МОЇ МАТЕМАТИЧНІ УСПІХИ - Математика