Модель макроекономічна

Модель макроекономічна – економіко-математична модель, яка є аналогом (відображає істотні ознаки і властивості) господарства окремої країни або групи країн (в т. ч. окремих сфер), а ендогенними змінними виступають такі макроекономічні показники, як ВВП, національний дохід, кінцевий продукт, обсяг основних фондів, інвестицій, капіталовкладень, кількість зайнятих та ін. Логічні економічні М. м. дають можливість здійснити сутнісний аналіз макроекономічних систем, явищ і процесів, зокрема, збалансованість тривалого і стійкого економічного зростання, вплив основних факторів на цей процес. Прикладні М. м. застосовують для планування, прогнозування та програмування розвитку макроекономічних систем, з’ясування ступеня впливу на них зовнішніх чинників та ін. Для економічного прогнозування використовують одно-, дво – і багатофакторні моделі економічного зростання, відтворення основних фондів, рівня життя і структури споживання, моделі розподілу доходів та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Модель макроекономічна - Економічний словник