Моделі державного управління

Державне управління

Моделі державного управління. Описи системи державного управління, що відображають певні групи її властивостей. Найпоширенішими серед них є морфологічний (структурний), функціональний та інформаційний описи і відповідні типи моделей. Морфологічний опис дає уявлення про будову системи. Глибина опису, рівень деталізації визначається призначенням системи і метою дослідження. Внаслідок морфологічного опису виникає поняття структури. Структура – це сукупність елементів і зв’язків між ними. Морфологічні моделі

системи державного управління, як правило, пов’язують з її структурною побудовою, зокрема з поділом па законодавчу, виконавчу та судову підсистеми. Такі моделі використовують не тільки для відображення загальної структури системи державного управління, а й структур органів та установ, що складають її підсистеми. Морфологічні моделі відображають систему управління у статиці. Як правило, вивчення морфології починається з елементного складу. Під елементом у цьому випадку розуміється підсистема, з точністю до якої здійснюється опис. Морфологічні властивості системи істотно залежать від характеру зв’язків. Для
системи державного управління найсуттєвішими є організаційні та інформаційні зв’язки. Функціональний опис необхідний для того, щоб усвідомити важливість системи, визначити її місце та динаміку розвитку, оцінити відношення до інших систем і до зовнішнього середовища. Моделі функціонування (поведінки) системи державного управління дозволяють аналізувати зміни її стану у часі. Моделі такого типу застосовують для аналізу діяльності суб’єктів державного управління, зокрема у процесі реалізації окремих функцій державного управління, регламентів їх функціонування, прийняття рішень тощо. Основою для виділення функцій державного управління є побудова дерева цілей держави, яке є різновидом морфологічних моделей системи державного управління. Функціональні моделі, як правило, відображають процес управління в динаміці. Інформаційний опис системи повинен давати уявлення про організацію системи. Він визначає залежність морфологічних і функціональних властивостей системи від якості та кількості внутрішньої і зовнішньої інформації. Відповідно, ще одним різновидом моделей державного управління можуть бути інформаційні моделі на різних його рівнях. Вони, як правило, відображають вузли управління (центри зберігання та переробки інформації), пов’язані мережами каналів та супровідних систем передавання державно-управлінської інформації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Моделі державного управління - Державне управління