Моделі організації виробництва

Моделі організації виробництва – оптимальні варіанти діяльності господарювання суб’єктів (підприємств, фірм, компаній) відповідно до технологічних способів виробництва, обсягу та асортименту продукції, маркетингової орієнтації, форми власності, регіонального розташування, транспортування продукції тощо. В сучасній соціальній ринковій економіці підприємства і фірми здійснюють індивідуальне господарювання (індивідуальне відтворення) без реального усуспільнення засобів виробництва, але вони неспроможні досягти належного економічного

ефекту без організації виробництва, яка відповідає вимогам цієї економіки. М. о. в. за технологічними ознаками поділяють на спеціалізовані, комбіновані, диверсифіковані; за розмірами (обсягом) виробництва – на великі, середні, малі; за ознаками власності на засоби виробництва – на індивідуальні, сімейні, приватні, державні, спільні (змішані), орендні, акціонерні тощо; за регіональними ознаками – виробництво місцевого значення, регіонального, республіканського, світового тощо; за формами господарювання й формами об’єднання – на асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, фінансово-промислові групи, холдингові компанії; спілки тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Моделі організації виробництва - Економічний словник