МОЛЮСКИ

Цілі уроку:

– освітня: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності молюсків, їхнім різноманіттям та значенням у природі і житті людини;

– розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити;

– виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.

Обладнання й матеріали: таблиці “Тип Кільчасті черви”, “Тип Молюски”, живі молюски або їхні вологі препарати.

Базові

поняття і терміни уроку: молюски, нога, голова, тулуб, мушля, мантія, мантійна порожнина, головоногі, черевоногі, двостулкові.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– За якими ознаками тварин відносять до комах?

– Які особливості зовнішньої будови комах?

– Які типи розвитку є в комах?

– Яке значення комах у природі?

– Яке значення мають комахи для людини?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Хто такі

молюски?

Вільноживучі тришарові безхребетні з несегментованим тілом. Вони живуть у всіх основних водних і наземних середовищах.

Особливості зовнішньої будови молюсків

Форма тіла й розміри

Тіло молюсків несегментоване, часто асиметричне. Воно зазвичай складається з трьох основних відділів – голови, тулуба й ноги. Нога – це мускулистий непарний виріст черевної стінки тіла, що служить для руху молюска. Розміри варіюють від кількох міліметрів до 18 метрів.

Покриви тіла

Тулуб молюсків оточений шкірною складкою – мантією. Простір між тулубом і мантією називається мантійною порожниною. На спинному боці тіла зазвичай є захисна зовнішня черепашка (може редукуватися) з білка (конхіоліну), зміцненого вапном, або з вапняних пластин. Черепашка утворюється мантією. Вона може бути цільною, двостулковою або складатися з кількох пластинок.

Розмноження

Серед молюсків зустрічаються як роздільностатеві форми, так і гермафродити. У деяких видів розвиток прямий, а в більшості – непрямий, з метаморфозом.

Різноманіття молюсків

Черевоногі молюски

Найчисленніша група молюсків. Наземні, прісноводні й морські організми. Хижаки або рослиноїдні, зустрічаються випадки паразитизму. Деякі морські види отруйні. Ряд видів є проміжними хазяями гельмінтів. Наземні форми можуть пошкоджувати сільськогосподарські культури. Деякі черевоногі молюски – об’єкт промислу.

Тіло черевоногих молюсків несегментоване, асиметричне. Воно складається з трьох основних відділів – голови, тулуба й ноги. Розміри варіюють від кількох міліметрів до 60 см.

Двостулкові молюски

Морські або прісноводні молюски, що мають двобічну симетрію. Тіло двостулкових молюсків несегментоване, має двобічну симетрію. Воно складається з двох основних відділів – тулуба й ноги. У деяких видів нога редукується. Донні, малорухомі тварини. Більшість двостулкових молюсків є фільтраторами, детрито – й планктонофагами, деякі – хижаками. Багато видів є об’єктом промислу або розводяться штучно.

Головоногі молюски

Найбільш високоорганізована, але відносно нечисленна (близько 700 видів) група молюсків. Це винятково морські організми, тіло яких має двобічну симетрію. Пелагічні, придонні й донні тварини, що є хижаками, бенто – та планктонофагами. Багато видів головоногих молюсків є об’єктом промислу. Головоногі молюски здатні змінювати забарвлення тіла.

Тіло головоногих молюсків чітко розділене на тулуб і голову. Але нога видозмінюється й перетворюється на лійку й щупальця. У більшості видів на щупальцях розташовані присоски.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– За якими ознаками тварин відносять до молюсків?

– Які особливості зовнішньої будови молюсків?

– Які особливості притаманні черевоногим молюскам?

– Які особливості притаманні головоногим молюскам?

– Які особливості притаманні двостулковим молюскам?

– Яке значення молюсків у природі?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МОЛЮСКИ - Плани-конспекти уроків по біології