Моніторинг навколишнього природного середовища

Моніторинг навколишнього природного середовища – спостереження за його станом, рівнем забруднення, динамікою змін. М. н. п. с. є циклічною діяльністю, що включає ряд послідовних стадій (етапів): збір, обробку, зберігання та аналіз інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробку науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень, пов’язаних з економічним, соціальним та іншим розвитком в Україні. Центром здійснення М. н. п. с. є Міністерство охорони навколишнього

природного середовища та ядерної безпеки України, куди стікається інформація про стан навколишнього середовища, окремих природних ресурсів і сфер, а також про динаміку його змін від інших спеціально уповноважених державних органів. Суб’єктами здійснення М. н. п. с. є також підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить (може призвести) до погіршення екологічного стану. Вони зобов’язані безоплатно передавати уповноваженим державним органам матеріали своїх спостережень. Конкретний механізм здійснення державного моніторингу визначений Кабінетом Міністрів України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Моніторинг навколишнього природного середовища - Довідник з правознавства