МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УРОК 49. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Тема. Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони навколишнього середовища в Україні.

Навчальна мета: ознайомити учнів зі змістом та організацією моніторингу навколишнього середовища в Україні; сформувати розуміння необхідності даного виду

комплексних наукових досліджень.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок

Обладнання: підручник, атлас, карти природно-заповідного фонду України, природоохоронної діяльності.

Опорні та базові поняття: моніторинг, фоновий моніторинг, базовий моніторинг, оперативний моніторинг.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що називається природними ресурсами? природними умовами? Наведіть приклади.

– Складіть схему поділу природних ресурсів на групи за особливостями використання.

– Назвіть основні шляхи найменшого впливу

діяльності людини на природні комплекси.

– Яке природокористування називається раціональним? Наведіть приклади такого використання компонентів різних оболонок Землі.

IІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Моніторинг навколишнього середовища – система спостережень і контролю за станом природних і антропогенних ландшафтів, процесами та явищами, що в них відбуваються, з метою прогнозування їх змін та розробки рекомендацій щодо запобігання негативним наслідкам.

Моніторингові дослідження повинні проводитись регулярно. Екологічний моніторинг в Україні здійснюється згідно з довгостроковою Державною програмою, метою якої є його удосконалення, здійснення відповідно до вимог сучасності з використанням найсучасніших методів.

Фоновий моніторинг здійснюється в еталонних ПК, базовий – у зонах небезпечного виробництва, оперативний – під час виникнення кризових чи катастрофічних ситуацій.

Залежно від рангу моніторинг поділяється на глобальний (у біосферних заповідниках дослідження всього комплексу природних компонентів), регіональний (на станціях та стаціонарах ведеться спостереження за декількома природними компонентами), локальний (у ботанічних садах, зоопарках, дендропарках).

Сучасний стан моніторингових досліджень в Україні є вкрай недостатнім.

2. Раціональне використання та охорона навколишнього середовища – головна мета державної політики України. Вона складається з конкретних заходів стосовно окремих компонентів природи й території країни в цілому.

Заходи: промислово-технічні, водогосподарські, агротехнічні, урбаністичні, рекреаційні, лісогосподарські тощо.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Що таке “моніторинг навколишнього середовища”?

– Що є кінцевим результатом моніторингу природного середовища? Які дії передують цьому?

– Назвіть основні види природоохоронних заходів. Які з них необхідні для вашої місцевості, області?

– Який внесок у справу охорони навколишнього середовища можете зробити ви?

– Назвіть основні напрямки природоохоронної діяльності в Україні. Оцініть їх виконання.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Підготуватися до підсумкового уроку за темами “Геоекологічна ситуація в Україні”, “Використання та охорона природних умов і природних ресурсів”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ - Плани-конспекти уроків по географії