МОРФОГЕНЕЗ СОЦІАЛЬНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

МОРФОГЕНЕЗ СОЦІАЛЬНИЙ – процес формування, становлення та розвитку суспільства (спільноти) через поєднання різних соціальних елементів, які знаходяться у певних залежностях та зв’язках. Вони відтворюють соціум як систему, самостійний суб’єкт, котрий формується і діє на певній території. Остання значною мірою визначає специфіку його екон. життя, сімейно-побутового укладу тощо. Як ціле соціум характеризується певною єдністю усіх своїх елементів (мови, культури, самосвідомості і т. д.) (Див. Соціум).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МОРФОГЕНЕЗ СОЦІАЛЬНИЙ - Довідник з соціології