Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України

Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України – самостійна постійно діюча арбітражна установа (третейський суд) для розгляду спорів у сфері торгового мореплавства. Діяльність комісії регулюється Законом України “Про міжнародний комерційний арбітраж” та Положенням про цю комісію (додаток до названого закону). М. а. к. вирішує спори, які випливають з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають у сфері торгового мореплавства незалежно від того, чи є сторонами таких відносин суб’єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права. Йдеться, зокрема, про спори, що випливають із відносин: 1) щодо фрахтування суден, морського перевезення вантажів, а також перевезення вантажів у змішаному плаванні (ріка – море); 2) щодо морського буксирування суден та інших плавучих засобів; 3) щодо морського страхування і перестрахування; 4) пов’язаних з купівлею – продажем, заставою та ремонтом морських суден та інших плавучих засобів; 5) лоцманської і крижаної проводки, агентського та іншого обслуговування морських суден, а також суден внутрішнього плавання, оскільки відповідні операції пов’язані з плаванням таких суден морськими шляхами; 6) пов’язаних із використанням суден для здійснення наукових досліджень, видобування корисних копалин, гідротехнічних та інших робіт; 7) щодо рятування морських суден або морським судном судна внутрішнього плавання, а також щодо рятування в морських водах судном внутрішнього плавання іншого судна внутрішнього плавання; 8) пов’язаних із підняттям затону лих у морі суден та іншого майна; 9) пов’язаних із зіткненням морських суден, морського судна і судна внутрішнього плавання, суден внутрішнього плавання у морських водах, а також із заподіянням судном пошкоджень портовим спорудам, засобам навігаційної обстановки та іншим об’єктам; 10) пов’язаних із заподіянням пошкоджень рибальським сітям та іншим знаряддям лову, а також з іншим заподіянням шкоди під час морського рибного промислу. М. а. к. вирішує також спори, що виникають у зв’язку з плаванням морських суден і суден внутрішнього плавання, і спори, пов’язані із здійсненням суднами внутрішнього плавання закордонних перевезень. М. а. к. приймає до розгляду спори лише за наявності угоди між сторонами про Передачу їх на вирішення. Спори, що їх сторони зобов’язані передати на її вирішення в силу міжнародних договорів, також розглядаються комісією. Рішення М. а. к. виконуються сторонами добровільно у встановлені строки. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно до закону і міжнародних договорів. Зокрема, порядок виконання рішень цих арбітражних установ встановлений Конвенцією ООН “Про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень” (1958 p.). Торгово-промислова палата України затверджує Регламент М. а. к., порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітражів та інших витрат комісії, сприяє її діяльності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України - Довідник з правознавства