Моска Гаетано

Політологічний словник

Моска Гаетано (1858 – 1941) – відомий італійський соціолог і політолог, один з фундаторів теорії еліт. Найвідоміші праці: “Теорія урядів і парламентська система”, “Сучасні конституції”, “Основи політичної науки”, “Історія політичних доктрин”. Пройшов у своїй науковій творчості еволюцію від ліберального консерватизму до політичного радикалізму. Був автором ідеї нового політичного класу, точного визначення якому не дав. На його думку, це клас менший, ніж робітничий, селянський, однак саме він бере на себе управління суспільством, завдяки чому користується і певними привілеями. Саме такий клас Моска, Парето та інші і назвали елітою. Така правляча меншість, на думку М” має постійно оновлюватися, інакше неминучі консерватизм і застій. М. працював також над розробкою системи моральних, ділових та інших критеріїв, що зумовлюють належність до такої еліти як правлячої меншості у суспільстві.

Политология: Словарь-справочник / M. А. Василик, M. С. Вершинин и др. – М., 2000.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Моска Гаетано - Довідник з політології