Мотивації концепції і теорії

Мотивації концепції і теорії – концепції економічної, психологічної та моральної мотивації найманих працівників і відповідні методологічні засади, що лежать в їх основі. На зміну системі Тейлора (див. Система Тейлора) у повоєнний період прийшли такі основні М. т.: 1) теорія потреб Маслоу, згідно з якою поведінка людини мотивується низкою ієрархічно розташованих базових і потреб безпеки (див. Потреби). Основний зміст цієї концепції в тому, що задоволені потреби перестають бути стимулом до ефективної праці; 2) теорія Х/У Мак-Грегора грунтується

на двох потребах людей, які спрощено відповідають двом портретам людини: людина X (теорія Х – негативної мотивації) має вроджену огиду до праці і намагається уникнути її, а для людини У (теорія У-позитивної мотивації) праця є джерелом задоволення. Тому більшість людей X необхідно контролювати, спрямовувати і змушувати до праці (тим більше, що такі люди із задоволенням піддаються керуванню, не бажаючи брати відповідальність на себе, не прагнучи наживи). Людину У не треба контролювати, вона діє за власною ініціативою, а найважливішим стимулом до праці їй слугує задоволення потреб власного “Я” і прагнення до самореалізації;
3) теорія двох факторів Герцберга грунтується на розмежуванні факторів, які не дають відчуття задоволення (оплата праці, умови праці), і факторах, які можуть принести задоволення (досягнення, визнання, змістовна праця, просування по службі тощо); 4) теорія мотивації продуктивності Мак-Клейланда враховує три основні мотиви поведінки людини: а) її прагнення до досягнень та успіхів; б) соціальні прагнення; в) прагнення до влади. На підставі першого мотиву він виділяв у індивідів такі найважливіші риси: а) ідуть на чітко прорахований ризик; б) надають перевагу завданням середнього ступеня складності, які відзначаються новизною змісту і вимагають творчого підходу; в) концентруються здебільшого на праці, не люблять зупинок у роботі; г) надають перевагу у процесі праці власній відповідальності і прийняттю рішень; г) здебільшого потребують сторонньої оцінки результатів праці; д) відчувають велике задоволення від самої праці, а гроші для таких працівників є лише оцінкою досягнень. Мак-Клейланд довів, що менеджерам властива вища мотивація до досягнень, ніж для інших професійних груп з відповідною освітою. Теорія очікувань Врума акцентує увагу на співвідношенні “шлях-мета”, в межах якого праця (шлях) визнається лише за умови, що при цьому досягається бажана мета. Конкретизацією цієї ідеї є поняття цінності, тобто ефективна орієнтація людини на результати її діяльності з виділенням результату першого рівня (наприклад, оплати праці) і другого (певних потреб або цілей, до яких прагне індивід), інструментарію (передбачає, що очікування першого результату – шлях зумовить досягнення бажаної мети, тобто другого результату) і очікування, які обнадіюють людей в тому, що відповідні дії зумовлять відповідний результат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мотивації концепції і теорії - Економічний словник