МОВА І МИСЛЕННЯ – ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА – ЛЮДИНА

Біологія – універсальний довідник

ЛЮДИНА

ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА

МОВА І МИСЛЕННЯ

Людина відрізняється від тварин мовою і словесним мисленням, що виникли завдяки трудовій діяльності і життю в суспільстві. За допомогою слів люди можуть обмінюватися думками, свідомо керувати своєю поведінкою, погоджуючи її з іншими людьми.

Для розвитку мови людини надзвичайно важливий перший рік її життя. Оскільки дорослі постійно розмовляють з малюком (під час годування, переодягань та інших дій), звуки людської мови супроводжують його від народження. Якщо спочатку для новонародженого слова складають лише частину обстановки, яку він сприймає, то незабаром, при повторюванні за тих же умов, вони стають самостійними умовними сигналами, що передбачають настання тієї або іншої ситуації. Спочатку слово означає цілком конкретний предмет, обличчя, явище, але поступово відбуваються складні процеси відволікання й узагальнення, внаслідок чого одне і те ж слово може відображати велике коло предметів і явищ.

З 2-3 років у дитини швидко розвивається словниковий запас. Вимова слів грунтується на звуковому, словесному наслідуванні. Особливу роль відіграє встановлення зв’язку між вимовленим словом та виглядом предмета і сприйняттям його на дотик, тому активні дії дитини з предметами мають вирішальний вплив на розвиток мови. Поступово окремі слова складаються у фрази, спочатку прості, потім складніші. У цей період активно розвивається внутрішня мова. До 5-7 років діти опановують початкові навики читання, письма, рахунку. Словесне мислення – це основа прогресивного розвитку людства, без нього неможливий розвиток науки і мистецтва.

Мова – найважливіший засіб спілкування людей. Вона допомагає людині стати повноправним членом суспільства. За допомогою слів людина висловлює свої думки, набуває нових знань, навиків, умінь і передає їх. Мова та писемність дають можливість людині оволодіти досвідом попередніх поколінь.


МОВА І МИСЛЕННЯ – ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА – ЛЮДИНА - Довідник з біології