Мова судочинства

Мова судочинства – мова, якою за законом має провадитися судочинство. М. с.- один із конституційних принципів судочинства (ст. 157 Конституції України). За загальним правилом судочинство в Україні провадиться українською мовою, але в місцях проживання більшості громадян інших національностей може здійснюватися національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості. У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять більшість населення даної місцевості, не володіють у належному обсязі національною мовою або коли в межах

її компактно проживає кілька національностей, жодна з яких не становить більшості населення даної місцевості, судочинство може здійснюватися мовою, прийнятною для населення цієї місцевості. Особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, ознайомлюватися з матеріалами справи, виступати в суді рідною мовою і користуватися послугами перекладача. Слідчі й судові документи, що за законом підлягають врученню особам, які беруть участь у справі, вручаються їм у перекладі рідною мовою або іншою мовою, якою вони володіють.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мова судочинства - Довідник з правознавства