Мова запитів. Проектування бази даних

ТЕМА 5.5. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (10 ГОДИН)

Урок 66

Мова запитів. Проектування бази даних

Мета:

– розширити знання учнів щодо управління таблицями баз даних, створенню запитів, проектування баз даних;

– розвивати практичні вміння та навички використовувати набуті знання;

– формувати толерантну людину майбутнього з потужним діалектичним мисленням.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань

Ощадне опитування

Клас розбивається

на дві групи. Учитель задає запитання. На нього відповідають учні першої групи. При цьому кожен учень дає відповідь своєму сусіду по парті – учню другої групи. Після цього на це запитання відповідає сильний учень. Учні другої групи, які вислухали відповідь та порівняли з відповіддю товариша, зараховують її або ні. Потім учні обмінюються ролями. Кожен учень при такій формі роботи виступає у ролі відповідаючого та контролюючого.

1. Для чого призначені запити? Чим відрізняються запити від фільтрів, що реалізуються в таблиці або формі?

2. Які види запитів існують в СУБД Access? Розкажіть про особливості кожного з них.

3.

Які об’єкти бази даних можуть бути джерелом даних для створення запитів в СУБД Access?

4. Чи можуть запити змінювати первісну інформацію в базі даних? Якщо так, то вкажіть, які?

II. Закріплення матеріалу

Учням пропонується спільно з учителем скласти алгоритм проектування баз даних.

Проектування БД

– визначити структуру майбутньої бази даних, визначити джерело даних, продумати задачі, які слід розв’язувати за допомогою бази даних;

– визначити дані та задачі, розбити їх на групи – вони стануть таблицями;

– визначити поля, їх тип для кожної таблиці;

– виділити ключові поля (спільні для усіх таблиць);

– продумати оформлення форм та звітів;

– визначити умови вибору для запитів

III. Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері

План роботи

1. Призначення мови SQL.

2. Управління таблицями.

3. Створення запитів на вибірку даних.

4. Пошук даних у базі даних.

5. Запит з параметром.

6. Запит на створення нового обчислювального поля.

7. Запит на створення нової таблиці.

8. Запит на додавання записів.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника або конспекту.

Підготуватись до уроку-конференції згідно з планом підготовки, який було розроблено напередодні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мова запитів. Проектування бази даних - Плани-конспекти уроків по інформатиці