МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. “ВІДОМЕ” ТА “НОВЕ” В РЕЧЕННЯХ ТЕКСТУ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 4. МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. “ВІДОМЕ” ТА “НОВЕ” В РЕЧЕННЯХ ТЕКСТУ

ПРИГАДАЙМО 1. Що таке займенники, прислівники, сполучники? 2. Які слова називають синонімами?

486 Утворіть з поданих речень текст, замінивши в другому реченні іменник товариш займенником, а в третьому – синонімічним іменником. Простежте, як займенник та синоніми допомогли зв’язати речення.

1. Немає нічого в світі кращого, ніж вірний товариш.

2. Товариш завжди прийде на допомогу.

3. У народі

кажуть, що справжній товариш пізнається в біді.

487 Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею, які є мовні засоби зв’язку речень у тексті. Поясніть подані приклади. До двох засобів (на вибір) доберіть власні приклади.

Мовні засоби зв’язку речень у тексті

Займенники

Біля хати росли кущі барвінку. Здавалося, що він і зимою зеленіє.

Прислівники

Хлопці підійшли до великої купи листя. Звідти почувся якийсь писк.

Сполучники

Посіви потерпали від спеки. Але дощу не було.

Синоніми

Птахи мають

неабиякий апетит. Деякі пернаті за день з’їдають кількість поживи, яка перевищує їхню вагу.

Повтори слів

Варто знати традиції народу, звичаї. І не тільки знати, але й зберігати те, що започаткувало старше покоління.

Спільнокореневі слова

Розстебнули хмари свої торби і сипонули на землю снігом. І полетіли, кружляючи в повітрі, снігові метелики.

“Відоме” й “нове”

У кожному тексті відображено рух думки від того, що вже відоме, що назване мовцем, до того, що ще не відоме.

Частину речення, що містить уже відому з попереднього речення інформацію, умовно називають “відомим” (В).

Частину речення, що містить нову, не висловлену до того інформацію, називають “новим” (Н). НАПРИКЛАД

До класи ввійшов учитель.

МОВНІ ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. ВІДОМЕ ТА НОВЕ В РЕЧЕННЯХ ТЕКСТУ

488 І. Прочитайте мовчки текст. З якою метою створено це висловлювання?

Яблуню можна вважати патріархом* нашого саду. Походить вона з Кавказу, Середньої Азії, Далекого Сходу. Там ще й досі живуть її дикі родичі.

Вирощують яблуні від Полярного кола до жарких субтропіків. Але все ж найкраще почувається вона в районах, де клімат помірний.

У нас яблуневі сади розкинулися на величезній площі і займають майже три чверті всіх насаджень плодових дерев (С. Кургузое ).

*Патріарх – (перен.) найстарший, найвидатніший, найповажніший.

II. Назвіть виділені мовні засоби зв’язку речень у тексті та поясніть їхню роль. Яким засобом поєднано перше й друге речення, а яким – друге й третє?

III. Усно визначте “відоме” й “нове” в реченнях тексту.

489 Попрацюйте в парах. Запропонуйте один одному по два засоби зв’язку. Користуючись запропонованими засобами, складіть кожен невеликий текст (3-4 речення).

490 Складіть і запишіть невеликий текст на одну із запропонованих тем (5-7 речень), використавши як засоби зв’язку речень спільнокореневі слова, займенники, сполучники.

Теми: “Моя зустріч із прекрасним”, “Народження малюнка”, “Моє місто (село)”, “Чому посміхаються зорі”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. “ВІДОМЕ” ТА “НОВЕ” В РЕЧЕННЯХ ТЕКСТУ - Українська мова