МОВНИЙ “СУРЖИК”, ЙОГО ПРИЧИНИ. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 4. МОВНИЙ “СУРЖИК”, ЙОГО ПРИЧИНИ. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мовознавчы студії

27. І. Опрацюйте статтю. З’ясуйте за словником, що означає слово суржик. Сформулюйте основну думку тексту. Чому “суржик” шкідливий для будь-якої мови?

Сотні невольничих літ, упродовж яких знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної

Системи, коли все робилося для того, щоб “злилися нації”, щоб витворилася якась “універсальна” мова, спричинили деформацію всіх сфер життя українського народу.

Сотні бід тяглись за нами вслід,

Щоб нашу честь, язик, ім’я затерти…

З болем писав про трагічну історію народу Іван Франко.

Великої наруги зазнала мова. Українську мову офіційно забороняли (укази Петра І, Валуєвський циркуляр, Емський указ), вважали діалектом російської чи польської мов, сприймали як “хлопську”. Її свідомо вилучали зі сфери науки, техніки, діловодства… Поступово мова втрачала природну якість, натомість витворювався своєрідний різновид мови, який дістав згірдну назву “суржик”.

Мішаниною двох мов – української та російської – говорить нині частина громадян України, хоч загальновизнано, що скалічена мова отуплює людину, зводить її до примітиву. Адже мова виражає не тільки думку. Слово стимулює свідомість, підпорядковує її собі, формує. Довільно змішуючи слова української та російської мов, відмінюючи слова і сполучаючи їх за зразком російської, творячи фрази всупереч моделям рідної мови, її носій мимоволі стає “напівмовним”.

“Суржик” в Україні є небезпечним, бо паразитує на мові, що творилася тисячоліттями, загрожує змінити мову (О. Сербенська).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1) Назвіть частини мови у першому абзаці тексту.

2) Доберіть і запишіть синоніми до слова циркуляр.

3) Випишіть по два словосполучення зі зв’язком узгодження,

Керування і прилягання.

4) Поясніть орфограми в третьому абзаці.

Практикум

28. І. Прочитайте звернення письменника Олеся Гончара до сучасників. До чого закликає автор? Поміркуйте, яка ваша роль як майбутніх філологів у боротьбі за чистоту рідної мови. Запропонуйте шляхи очищення української мови від “суржику”.

Усунути деформацію мови, очистити її від спотворень, повернути нашій мові справжню народну красу – це справа честі всіх нас, і старших, і молодших, це природний обов’язок кожного перед незалежною, вільною Україною. Адже і мовою нації визначається моральне здоров’я народу, його розвиненість, культурність. Усе це також визначатиме образ і творчу спромогу України в сім’ї цивілізованих демократичних держав.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

2) Схарактеризуйте іменникове і дієслівне словосполучення.

3) Зробіть письмово морфологічний розбір слова визначається.

29. І. З’ясуйте за словником значення слова екологія. Поясніть, як ви розумієте вислів екологія мови.

ІІ. Проведіть спостереження за мовленням однокласників, запишіть приклади “суржику”. Доберіть правильні варіанти.

30. У поданих висловах знайдіть слова, що є “суржиком”. З’ясуйте, які норми української мови порушено. Доберіть і запишіть правильний варіант кожного вислову.

1. Прихожа в нас велика. 2. По вечорам ми збираємося в цій кімнаті. 3. Я люблю уют. 4. Зробила уборку. 5. Імпортна мебель. 6. Хрустальна люстра. 7. Постав салфетки на стіл. 8. Закрий форточку. 9. Не сиди на полу, бо просквозить. 10. Мішечка, не трож нічого, а ти, Андрюша, йди до своєї бабушки. 11. Дєвочки, йдіть сюди. 12. Кафе під відкритим небом. 13. Бережись автомобіля. 14. Опасний поворот. 15. Всього доброго! Удачі вам! 16. Тролейбус перегружений. 17. Приготуйте білети для контроля. 18. Зупинка за вимогою пасажирів. 19. Як доїхати до желєзнодорожного вокзалу? 20. Магазин працює круглодобово. 21. По якій ціні хліб?

Спілкування

31. Кого зображено на фотоілюстрації? Чому цю скульптурну композицію встановлено біля Андріївської церкви в Києві? Уявіть себе екскурсоводом і складіть розповідь про цих літературних героїв.

32. Перегляньте рекламне видання, яке виходить друком у вашому місті (вашій області). Знайдіть помилки в рекламних оголошеннях. Які з них пов’язані з побутуванням “суржику”? З’ясуйте причини помилок і надішліть до редакції видання листа з порадами щодо уникнення прикрих неточностей.

МОВНИЙ СУРЖИК, ЙОГО ПРИЧИНИ. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

МОВНИЙ “СУРЖИК”, ЙОГО ПРИЧИНИ. ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - Українська мова