Мутаційна мінливість, обумовлена мутаціями – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Біологія
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Спадковість і мінливість організмів

Мутаційна мінливість, обумовлена мутаціями

Мутації – це якісні та структурні зміни генетичного матеріалу, які передаються з покоління в покоління. Мутації мають неспрямований характер і виникають випадково – будь-який ген може мутувати у будь-який момент. Деякі чинники середовища – мутагенні чинники, мутагени – значно підвищують частоту мутацій. Розрізняють фізичні (іонізуюче випромінювання, ультрафіолет), хімічні

(іприт, етиленаміди, нітрофурани) і біологічні (віруси) мутагенні чинники. Мутагени універсальні, тобто вони можуть викликати мутації у будь-якого біологічного виду. Дія мутагенних чинників неспрямована, один і той же чинник, діючи з однаковою силою на генетично ідентичні організми, може викликати у них різні зміни і, навпаки, різні мутагени можуть викликати у різних видів однакові мутації.
За ступенем впливу на життєздатність розрізняють такі типи мутацій:
1) корисні (підвищують життєздатність);
2) нейтральні (не змінюють життєздатності);
3) шкідливі (знижують життєздатність):
летальні (викликають загибель
100 % носіїв мутації);
напівлетальні (викликають загибель 50-90 % носіїв);
сублетальні (загибель 10-50 % носіїв).
За характером змін у структурі спадкового матеріалу розрізняють такі типи мутацій.
1. Генні (точкові) мутації – зміни нуклеотидної послідовності ДНК унаслідок помилок реплікації. У результаті таких мутацій амінокислотна послідовність білка, який кодується геном і, як наслідок, змінюються його властивості.
2. Хромосомні мутації – зміни в структурі хромосом.
3. Геномні мутації – зміна кількості хромосом.
Поліплоїдія – кратне збільшення хромосомного набору.
Анеуплоїдія – зміна кількості хромосом в одній або декількох парах.
Мутаційна мінливість – явище, спільне для організмів різного рівня організації. М. І. Вавилов сформулював закон гомологічних рядів спадкової мінливості: зміни ознаки, які зустрічаються в організмів одних видів, можуть бути виявлені в інших, близьких за походженням видів. Наприклад, мутація альбінізму (відсутності пігментації) зустрічається серед усіх класів хребетних. Закон гомологічних рядів дає можливість передбачити характер мінливості у споріднених видів, що полегшує пошуки матеріалу для селекції.
Основні положення мутаційної теорії:
1) мутації – дискретні зміни генетичного матеріалу;
2) мутації – рідкісні випадки;
3) мутації стійко передаються з покоління в покоління;
4) мутації виникають випадково і можуть бути шкідливими, нейтральними або корисними.
Комбінативна мінливість – мінливість, яка виникає в результаті рекомбінації генів. Джерелами комбінативної мінливості є: кросинговер; незалежна розбіжність хромосом у мейозі; випадкова зустріч гамет при заплідненні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мутаційна мінливість, обумовлена мутаціями – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів - Довідник з біології