Національна політична безпека

Національна політична безпека – важлива підсистема національної системи безпеки, яка означає стан політичних відносин у країні та комплекс заходів з боку держави, громадянського суспільства і політичних партій, за допомогою яких забезпечується розвиток політичної сфери в інтересах народу. Основними загрозами Н. п. б. є 1) відсутність науково обгрунтованої внутрішньої і зовнішньої політики, оскільки політика у широкому контексті означає діяльність основних класів і менших соціальних груп, партій і профспілок (як виразників інтересів

останніх), а також індивідів і трудових колективів, пов’язана з визначенням і впливом на устрій влади, сутність (у т. ч. функції) та форми держави, виконувані нею завдання, а також на відносини з іншими класами, націями, державами й міжнародними організаціями. Внаслідок цього основними формами політики є економічна (з урахуванням внутрішньої і зовнішньої сторін), соціальна, правова, національна, ідеологічна, культурна, психологічна (виявом останньої є, зокрема, використання психотропної зброї), релігійна та ін. Тому політика у вузькому значенні є синтезом всіх інших названих вище відокремлених форм політики. Хоча єдиним
джерелом влади в Конституції України названо народ, на практиці таким основним джерелом виступає кланово-номенклатурна і кримінальна еліта; 2) відсутність могутніх політичних партій. За даними соціологічних досліджень, усім політичним партіям, яких в Україні налічується понад 120, довіряє не більше 3% виборців; 3) ігнорування прав волевиявлення народу шляхом фальсифікації результатів виборів; 4) втручання у внутрішні справи України з боку інших держав; 5) наявність у Верховній Раді бл. 300 мільйонерів, які відстоюють передусім свої бізнесові інтереси; підкуп депутатів (до 1,5 млн грн за перехід в іншу фракцію), тиск влади на таких депутатів, який здійснювався в період режиму Л. Кучми, та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Національна політична безпека - Економічний словник