Національний банк України

Національний банк України – центральний банк республіки, емісійний центр. Проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці щодо валют інших держав. Н. б. належить монопольне право на випуск грошей в обіг, а також на випуск національних грошових знаків за рішенням Верховної Ради України. Н. б. представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях, де міжнародне співробітництво передбачене на рівні центральних банків. Для забезпечення зобов’язань Н. б. має статутний фонд, що створюється за рахунок держави, а також інші фонди, передбачені статутом, регулює процентні ставки банківських та інших фінансово-кредитних установ України, реєструє комерційні банки, веде Республіканську книгу реєстрації банків. Н. б. належить право видачі ліцензій на створення комерційних банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, на здійснення комерційними банками операцій в іноземній валюті. Банк та його установи (крім госпрозрахункових) не сплачують податків, зборів та державного мита. Керує діяльністю Н. б. України Правління, до складу якого входять голова, його заступники і члени. Н. б. підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності керується Законом України “Про банки і банківську діяльність” від 20.111.1991. Голову Правління Н. б. призначає за поданням Президента України Верховна Рада України. Вона ж може заслуховувати Голову Правління і звільнити його з посади.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Національний банк України - Довідник з правознавства