НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 7. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

Очікувані результати: учень характеризує особливості національного складу населення; називає етнографічні групи українців та національні меншини; пояснює причини строкатого національного складу населення України та виникнення діаспор; показує на карті країни з найбільшими за кількістю українськими діаспорами; наводить приклади зв’язків з українцями закордону; будує й аналізує секторні й стовпчикові діаграми.

Тип уроку: вивчення

нового матеріалу.

Обладнання: підручник географії, атлас, зошит для практичних робіт, статистичні дані про національний та етнічний склад населення.

Опорні поняття: політична нація, титульний етнос, національний склад населення, етнічний склад населення, корінні народи, національні меншини, етнографічні групи.

Географічна номенклатура: Росія, Казахстан, Молдова, Білорусь, США, Канада, Бразилія, Аргентина, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Українці належать до східних слов’ян. Їх етнографічні ознаки формувалися протягом багатьох століть на

територіях Середньої Наддніпрянщини, Полісся, Галичини та інших історичних земель. З ІХ ст. існувала могутня держава – Київська Русь, створена в результаті об’єднання двох головних центрів східних слов’ян – Києва й Новгорода. Під час правління Ярослава Мудрого й Володимира Мономаха Київська Русь стає найбільшою за територією державою Європи.

II. Актуалізація опорних знань

– З якою історичною землею пов’язано формування ядра українського народу?

– До яких країн емігрували українці наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття?

– Які причини зумовили основні потоки зовнішньої міграції?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Національний склад населення

У структурі населення України розрізняють титульний етнос, корінні народи та національні меншини. До титульного етносу відносять націю, яка дала назву державі. До корінних відносять народи, які проживають на землі своїх давніх предків і мають спільну культуру.

Українці становлять 77,8 % населення. Першими за кількістю національними меншинами є росіяни, другими – білоруси, на третьому місці – молдавани.

2. Етнографічні групи українців

В Україні збереглись етнографічні групи гуцулів, бойків, лемків, поліщуків, литвинів. Усі вони сформувалися в районах міжетнічного порубіжжя.

Робота в групах

Охарактеризуйте географію розселення, особливості побутової та духовної культури етнографічних груп українців (перша група – гуцули, друга – бойки, третя – лемки, четверта – поліщуки, п’ята – литвини).

3. Українська діаспора та її географія

Розрізняють східну та західну українські діаспори. Майже дві третини східної діаспори складають українці, які проживають у Росії.

Найчисленніша західна українська діаспора – у США та Канаді.

Вагомим чинником консолідації різних гілок української нації стали Всесвітні Форуми українців.

4. Духовна культура українського народу

IV. Закріплення матеріалу

– Які зміни в національному складі населення відбулися між двома останніми переписами? Назвіть основні ознаки розселення найбільших національних меншин України.

– Які причини зумовили формування східної української діаспори? західної? В який спосіб здійснюється зв’язок української діаспори з історичною батьківщиною?

Практична робота 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.

V. Домашнє завдання

Для записів:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА - Плани-конспекти уроків по географії