Нацизм (націонал-соціалізм)

Політологічний словник

Нацизм (націонал-соціалізм) (від назви Націонал-соціалістської робітничої партії Німеччини (НСДАП), 1919-1945) – радикальна реакційна політична ідеологія і практика тоталітарного панування та зовнішньої агресії, що сформувалася на основі німецького фашизму. Н. виник як правоконсервативна реакція певних верств німецького суспільства на результати Першої світової війни 1914-1918 рр. та кризові процеси в країні у післявоєнний період. Н. виробив особливий тип нацистської ідеології, що являв собою конгломерат ідей державного

соціалізму, етатизму, націоналізму, расизму, мілітаризму. Ідеологія Н. реалізовувалася у практиці всеохоплюючої партійно-державної диктатури в Німеччині у 1933-1945 рр. Головним натхненником нацистської ідеології і політики був А. Гітлер, який у книжці “Mein Kampf’ (“Моя боротьба”) обгрунтовував ідеї зверхності арійської раси (насамперед німців) над іншими народами, проповідував культ сили, ненависть до інших народів, закликав німецький народ до боротьби за розширення “життєвого простору”. У суспільно-політичній практиці нацисти широко застосовували різноманітні антиправові засоби, включаючи кривавий
терор проти політичних противників. Розв’язавши Другу світову війну 1939-1945 рр., вони грубо порушували міжнародно-правові норми ведення війни: жорстоко розправлялися з мирним населенням, застосовували геноцид щодо євреїв, слов’ян та інших “неарійських” народів.

Після розгрому нацистської Німеччини націонал-соціалістські організації були оголошені поза законом, а керівні органи нацистської Німеччини на Нюрнберзькому процесі були визнані злочинними організаціями.

Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991; Галкин А. Фашизм – его сущность, корни, признаки и формы правлення // Политические исследования. – 1995. – №2.

В. Горбатенко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нацизм (націонал-соціалізм) - Довідник з політології