Надійність продукції

Надійність продукції – сукупність корисних властивостей продуктів високої якості, призначених для задоволення потреб споживачів, завдяки яким (властивостям) вироби здатні виконувати задані функції, зберігаючи при цьому свої основні експлуатаційні характеристики. Найважливішими показниками Н. п. є безвідмовність у роботі, витривалість, технічний ресурс, ремонтопридатність, термін роботи, здатність до зберігання та ін. Вперше Н. п. як економічний важіль у конкурентній боротьбі почали використовувати в Японії. За висловом американського економіста Ф. Котлера, Н. п. – наше майбутнє.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Надійність продукції - Економічний словник